10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 181, 182, 183 Cevaplar MEB Yayınları

Bu yazıda “10 Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 181, 182, 183 Cevaplar MEB Yayınları” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 181, 182, 183 Cevaplar MEB Yayınları

SAYFA 181 CEVAPLAR

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Vezîriâzam : Siyasi ve askerî konularda geniş yetkilere sahip, Padişahın mutlak vekili ve padişahın mührünü taşıyan kişi.

Kaptanıderya : Kaptan-ı derya, Osmanlı İmparatorluğu’nda donanma komutanlarına verilen addır.

Kanunname-i Ali Osman : Osmanlı Devleti’nde cezalandırma, yönetim ve maliye alanlarında şer’i hukuka uygun olmak koşuluyla padişahın koyduğu yasadır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Topkapı Sarayı’nın bölümleri arasında geçişleri sağlayan kapılar hangileridir?

Babü’s-saade kapısı, Babüsselam Kapısı, Bab-ı Hümayun kapıları sağlamaktadır.

2. Haremdeki kadınlar hangi derslerin eğitimini almıştır?

Okuma-yazma, yeterince dini bilgi, dikiş-nakış, sofra hizmeti, musiki ve raks

3. Müsadere sisteminin devlet yönetimi için faydaları neler olmuştur?

  1. Merkezî otoriteyi tesis edilmiş, otoriteye rakip olabilecek güçlerin ortaya çıkmasını engellenmiştir.
  2. Ekonomik bunalım ve savaş zamanlarında hazineye gelir sağlanmıştır
  3. Önemli mevkilere yükselenlerin öldükten sonra varislerine bir şey bırakamayacaklarını düşünerek dürüst davranmalarını sağlamıştr
  4. Devlet memurları ile tanınmış kimselerin çeşitli yolsuzluklara katılması önlenmiştir.

4. Şehzadelerin sancağa çıkmasının devlet yönetimindeki faydaları nelerdir?

Devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları sağlanmıştır.

5. Fatih Dönemi’nde merkezî otoriteyi güçlendirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

Kanunnamei Ali Osman Yayınlanmış, Padişahın divana başkanlık etme uygulaması sona erdirilmiştir.

Fatih Kanunnamesi olarak da bilinen “Kanunname-i Ali Osman”ı oluşturmuştur. Fatih Kanunnamesi’nde merkezî otoriteyi
güçlendirmek ve rakip kardeşler sorununu bitirmek için padişaha, diğer şehzadeleri öldürme yetkisi ve hakkı verilmiştir. Böylece
padişah, egemenliğin bölünmezliği ve devletin parçalanmazlığı anlayışını her şeyin üstünde tuttuğunu göstermiştir

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

  1. D) Avrupa saray mimarisi gibi ölçüler açısından anıtsaldır.
  2. E) I, II ve III
  3. E) I, II ve III
  4. E) Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi

SAYFA 182 CEVAPLAR

İhmal Edilmeyecek Önemli Bir Ziyaret

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. İstanbul’a misafir gelenlerin ilk ve dikkatle gezmesi gereken yer niçin Topkapı Sarayı Müzesi’dir?

Çünkü Osmanlı padişahlarına ikametgah olması ve önemli eserlerinin sergilendiği bir yerdir.

2. Topkapı Sarayı Müzesi’nin diğer müzelerden farklılıkları nelerdir?

Dünyanın en güzel bir köşesinde kurulmuş bir saray olması, Türk yapı sanatının bir saray bünyesi içinde toplanmış nefis binalar koleksiyonu olmasıdır.

3. Topkapı Sarayı Müzesi ziyaretinin ihmal edilmeyecek kadar önemli olmasının nedenleri neler olabilir?

Koca bir devletin merkezi olmasıdır, Türk yapı sanatının bir saray bünyesi içinde toplanmış, hanedan üyelerine ait değerli eşyaların, minyatür eserlerin sergilenmesidir.

4. Bedia ne demektir?

Nâdide ve güzel, yeni icad edilmiş şey. Beğenilen ve takdir edilen çok yeni şey.

5. Topkapı Sarayı Müzesi’nde neler bulunmaktadır?,

Osmanlı Devleti’nin tarihine dair bir çok önemli eser, padişahlara ait törensel ve özel eşyalar, kutsal emanetler, büyük bir kütüphane de vardır.

6. Topkapı Sarayı Müzesi’nde kıymetli bir kütüphanenin bulunmasının önemi nedir?

Osmanlı Devleti dönemine ait tarihi kayıt nitelikte bilgilere ulaşılabilmesini sağlaması açısından önemlidir.

7. Sizce, 2016 yılı verilerine göre Topkapı Sarayı Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen müzemiz hangisidir?

İstanbul Ayasofya Müzesi’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı için doğru bir ifade değildir?

B) Osmanlı tarihi boyunca devletin yönetildiği yerdir.

SAYFA 183 CEVAPLAR

500. Yılında Kutsal Emanetler

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kutsal Emanetler Topkapı Sarayı’nın hangi bölümünde yer almaktadır?

Hırka-i Saadet Dairesi’nde yer almaktadır.

2. “İntikal” ne demektir?

Bir yerden başka bir yere geçmek, yer değiştirmek anlamına gelir.

3. Osmanlı sultanlarının Kutsal Emanetlere değer vermesinin nedenleri neler olabilir?

Müslüman olmaları ve Hz. Muhammed (sav) duyulan saygı ve sevgiden dolayıdır.

4. “Cihan Ordusu” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?

Halifeliğin Osmanlı Devletine geçmesi , tüm Müslümanların lideri ve savunucusu yani tüm Müslümanların ordusu anlamında kullanılmıştır.

Padişahların Halkla İletişimi

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Padişahların tahta çıkma törenlerinde kuşandıkları kılıç hangi kavramları temsil etmektedir?

Kılıç eski Türklerde kutsallığı, savaşçılığı, gücü ve saygıyı temsil etmektedir.

2. Yeni padişahın kendinden önceki padişahın naaşını görmesinin nedenleri neler olabilir?

Sonunun ölüm olacağını ve buna göre yönetmesi gerektiğini anlatmak içindir.

3. Nakibül’eşraf ne demktir?

Seyyidlerin ve şerîflerin doğum ve ölüm kayıtlarını tutan ve bu işlerle ilgilenen kişidir.

4. Arzuhallerin Türkçeden başka dillerde de yazılmasının nedenleri nelerdir?

Osmanlı yönetiminde farklı dilleri konuşanların olmasıdır.

10 sınıf Tarih Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir