Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Bu yazıda “Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca cevapladık. Tımar sistemi le Feodalite arasındaki temel farklar şunlardır;

Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Feodalite Sistemi

 • Merkezi otorite yoktur.
 • Toprağın, toprakta yaşayanların ve gelirin sahibi derebeyleridir.
 • Kralların yetkileri derebeyleri arasında paylaşılmıştır.
 • Kapalı bir tarım ekonomisi vardır.
 • Eşitlik yoktur.
 • Krala vergi vermezler, savaşa katılırlardı.
 • Merkezi otoriteyi güçsüzleştirmiştir.
 • Köylüler derebeylerin kölesidir.
 • Derebeyleri Krallara karşı kanunsuz davranışlarda bulunurdu.

Tımar Sistemi

 • Merkezi otorite vardır.
 • Devlet toprağın sahibidir.
 • Toprağın vergi karşılığında kanunlarla belli kişilere verilmiştir.
 • Devlet, üretimi kontrol altına almış ve üretimde devamlılığı sağlamıştır.
 • Toprağın ekonomiye bir bütün olarak katkı sağlamıştır.
 • Üretimin devamlılığını sağlamıştır.
 • Merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.
 • köylü köle değildir.
 • Tımar sahipleri merkezden ayrı davranamazdı.
 • Kanunlarla yöneticilerin hakları belirlenmişti.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Tımar, en genel kapsamında devlete sağlanan tanımlanmış bir hizmet karşılığında ücret olarak toprak tahsis edilmesidir. .Tımar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir