XIV ve XVI. yüzyıllar arasında Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarını ve çalışmalarını araştırarak sınıfta paylaşınız.

Sosyal Bilgiler dersinin Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimimize katkıları nelerdir?

Bu yazıda “XIV ve XVI. yüzyıllar arasında Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarını ve çalışmalarını araştırarak sınıfta paylaşınız” sorusunu cevapladık. XIV ve XVI. yüzyıllar arasında yetişmiş Osmanlı Devleti zamanında yaşamış bilim insanları ve çalışmalarını kısaca yazdık.

XIV ve XVI. yüzyıllar arasında Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarını ve çalışmalarını araştırarak sınıfta paylaşınız.

XIV. yüzyıl ve XVI. yüzyıllar 1300 ile 1500 yıllarını kapsar. Bu tarihler arasında yetişmiş olan bilim insanları ve çalışmaları şunlardır;

Dâvûd-i Kayserî (1260-1350)

Orhan Gazi zamanında İznik’te kurulan ve Osmanlı’nın ilk medresesi olan medresenin baş müderrisidir. Mısır’da okumuş ve otuz akçe yevmiye ile görevine başlamıştır. Aklî ve naklî ilimlerde ihtisas yapmıştır

Molla Fenari  (d. y. 1350, Maveraünnehir – ö. 1430, Bursa) 

MAtematik ve din alanında çalışmaları olmuştur.

Fenari, döneminin en büyük alimlerindendir. Fenari’nin, tefsir, fıkıh, akaid, mantık, tasavvuf ve akli ilimlere dair yüzden fazla eseri vardır. Arap dili ilimlerinde, özellikle de maani ve beyan dallarında otoritedir.

KADIZADE-İ RUMİ

Matematik ve astronomi alanında eserler vermiştir. Kadızade’nni yazdığı astronomi kitabı Osmanlı Devleti medreselerinde okutulmuştur.

AKŞEMSETTİN

Tıp ve din alanında çalışmaları olmuştur.

SİNAN PAŞA

Matematik alanında çalışma yapmıştır.

Altuncuzâde
Fatih Dönemi hekimlerindendir. Kendi imal ettiği kalaydan sondalarla idrar tutukluluğuna çare bulmuş ve aynı şekilde mesane ve idrar yolları rahatsızlıklarını tedavi etmiştir

ALİ KUŞÇU

Matematik ve Astronomi alanında çalışma yapmıştır. Ali Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylamını belirlemek için de çalışmalar yapmış ve günümüzde kabul edilen değerlere yaklaşık bir değer bulmuştur.

SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN

Tıp alanında çalışmaları olmuştur.  İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir. Mücerrebname adlı eseri Sabuncuoğlu’nun hayvanlar ve kendi üzerinde denediği ilaçlardan oluşan özgün bir eserdir.

AŞIKPAŞAZADE

Tarih alanında çalışmıştır. Âşıkpaşazâde Tarihi olarak bilinen Tevarih-i Al-i Osman adlı tarihi yazmıştır.

İDRİS-İ BİTLİSİ

Tarih ve matematik alanında çalışmaları vardır.Geometri ve matematik alanındaki çalışmaları neticesinde uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamıştır.

Cemâlü’l-Küttâb ve Kemalü’l- Hisâb kitaplarını yazmış, Napier’den elli sene öncesinde adıyla anilan çarpma metotlarını ve modern matematik ögretiminde öncü bir kitap kabul edilen bır referans olarak Enderun’da okutulmus, Napier gibi matematikçilere ılham kaynağı olmuştur. 1

SEYDİ ALİ RESİ

Coğrafya alanında çalışmaları vardır. 2

PİRİ REİS

Coğrafya alanında çalışmaları vardır. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Şeyhülislam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir