Yazıdan Önceki Dönemde Toplumlara Ait Yaratılış İle İlgili Mit Ve Efsaneler Nelerdir?

Yazıdan Önceki Dönemde Toplumlara Ait Yaratılış İle İlgili Mit Ve Efsaneler Nelerdir?

Yazıdan Önceki Dönemde Toplumlara Ait Yaratılış İle İlgili Mit Ve Efsaneler Nelerdir?  9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 46 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Yazıdan Önceki Dönemde Toplumlara Ait Yaratılış İle İlgili Mit Ve Efsaneler Nelerdir?

Yazıdan Önceki Dönemde Toplumlara Ait Yaratılış İle İlgili Mit Ve Efsaneler Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Nors Mitolojisi
 2. Perslerin dini, Zoroastrianizm
 3. Babil yaratılış miti
 4. Eski Mısrılıların yaratılış miti
 5. Asteklerin yaratılış miti
 6. Çin yaratılış miti
 7. Japonya yaretılış efsanesi
 8. Hint kozmolojisi yaratılış miti
 9. Titanlar
 10. Musevi-Hristiyan ve İslam İnançlarına ait yaratılış mitleri

Ateşin Kontrol Altına Alınması, İnsan Hayatında Ne Gibi Değişikliklere Neden Olmuştur?

İLAVE BİLGİ NOTU

Efsane ya da söylence, yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan yazı çeşitleridir. ( 1 )

Yazı icad edilmeden önceki dönemde insanlar, sözlü olarak bilgileri aktarmışlardır. Bu sayede geçmişten günümüze bir çok efsane, mit korunmuştur.

Türklerde bu görevi ozan ve aşıklar bu görevi yapmıştır. Efsane ve mitler toplumların yaşadığı bir çok konuyu içerir. Bu anlatılar -efsane, mit- insanlık tarihinin yazılı olmayan tarihini oluşturur. Efsaneler anlatıldıkları bölge ile sınırlı kalmayıp bir çok sözlü anlatıdan etkilenmiştir. Bu yüzden benzer içeriklere ait efsaneler oluşmuştur.

Toplumlara ait başta yaratılış ve bir çok efsane ve mitoloji gelişmiştir. Yunan mitolojisi, Aborjin mitolojisi, Katalan, Çin, Türk mitolojisi.

En köklü mitolojilerden biri de Türk mitolojisidir. Türk mitolojisinde bozkurt önemli bir rol oynamaktadır.

Efsane ve Mitlerin Konuları

 • Yaratılış
 • Tufan
 • Kuruluş
 • Kahraman efsaneleri
 • Bir eşyanın ortaya çıkışını anlatan mitler
 • Gelceği konu alan mitler (kıyamet vb.)
 • Tanrıları konu alan mitler

Efsanelere Örnekler

 1. Uygur Efsanesi
 2. Göktürk efsanesi
 3. Altay Yılan Dağı Efsanesi
 4. Karacadağ Efsanesi
 5. Ergenekon destanı
 6. Pamukkale Efsanesi
 7. Atlantis efsanesi

Günümüzde ise efsane ve mit konularını kapsayan popüler kültür ürünlerini de efsane ve mit içeriğinde düşünülebilir.

Star Wars, Tarzan, Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Star Trek vb.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir