Yukarıdaki Harita Ve Metinden Hareketle İstanbul’un Fethinin Jeopolitik, Siyasi Ve Dini Nedenlerini aşağıya Yazınız.

Bu yazıda “Yukarıdaki Harita Ve Metinden Hareketle İstanbul’un Fethinin Jeopolitik, Siyasi Ve Dini Nedenlerini aşağıya Yazınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İstanbul’un fethinin Jeopolitik, siyasi ve dini nedenlerini yazdık.

Yukarıdaki Harita Ve Metinden Hareketle İstanbul’un Fethinin Jeopolitik, Siyasi Ve Dini Nedenlerini aşağıya Yazınız.

JEOPOLİTİK:

  1. Deniz ticaretini geliştirmek
  2. Boğazlara hakim olmak
  3. Karadeniz- Akdeniz arasındaki su yollarının denetimini yapmak
  4. Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye geçiş ve gelişleri rahatlıkla yapabilmek
  5. Bizans İmparatorluğunu Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü bozması

SİYASİ:

  1. Bizans İmparatorluğunun Hristiyan alemini Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerine kışkırtması
  2. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini desteklemesi ve Osmanlı Devletini iç savaş tehdidi altında tutması

DİNİ:

  1. Hz.Muhammed ‘in (sav) İstanbul’un fethini hadisi ile teşvik etmesi
  2. İstanbul alındığında Katolik ve Ortodoks kiliseleri ayrılmış olacak Hristiyan aleminin birleşmesi önlenecekti.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları ..İstanbul’un Fethinin Nedenleri Nelerdir?

Peygamberimizin İstanbul ile ilgili hadisi: Hadis; “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”  ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir