10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Sayfa 40 Türkçe Çevirisi Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 40 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Sayfa 40 Türkçe Çevirisi Count Me In

2 B
Read the text and answer the following questions.

1. What does voluntourism mean?
It is an international travel that allows you to contribute to sustainable development while exploring a new country and culture.

2. Who is ecotourism suitable for?
It is suitable for the people who are responsible for the environment and the well-being of local people.

3. What is the purpose of digital detox?
It aims to disconnect people from the digital world for some time.

4. What is a staycation?
It is a vacation that someone can spend at home or nearby.

5. Which of the vacation types suits you? Why?
Students’ own answers

3
Jackson and Mary are talking about their holiday preparations on the phone. Look at their checklists and fill in the missing parts by using the correct form of the phrases in the checklist and present perfect forms.

Mary’s checklist

find someone to look after the cat
pay the bills
iron the clothes

Jackson’s checklist
convince the boss
find someone to look after the plants
get new tires

Jackson- Hi, Mary. How are you doing?
Mary -Trying to get ready. What about you? Have you (E.g.) convinced your boss?
Jackson- Yes, I managed to convince him yesterday.
Mary- That’s good news. And, I have (1) found someone to look after the cat.
Jackson- Who will do that?
Mary- My next door neighbor, Jane. I’m happy because she loves pets. By the way (2) have you got new tires?
Jackson- Not, yet. I’m getting them tomorrow but I have (3) found someone to look after the plants. My nephew, John will come and water them.
Mary- So, you are almost ready. I have (4) ironed the clothes but I haven’t (5) paid the bills yet. I’ll be ready tonight.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2B
Metni okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gönüllü turizm ne anlama geliyor?
Yeni bir ülke ve kültürü keşfederken sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmanıza izin veren uluslararası bir seyahattir.

2. Ekoturizm kimler için uygundur?
Çevreden ve yerel halkın refahından sorumlu kişiler için uygundur.

3. Dijital detoksun amacı nedir?
Bir süreliğine insanları dijital dünyadan koparmayı amaçlıyor.

4. Konaklama nedir?
Birinin evde veya yakınında geçirebileceği bir tatildir.

5. Tatil türlerinden hangisi size uygun? Niye ya?
Öğrencilerin kendi cevapları

3
Jackson ve Mary telefonda tatil hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kontrol listelerine bakın ve kontrol listesindeki ifadelerin doğru formunu kullanarak eksik yerleri doldurun ve mükemmel formları sunun.

Mary’nin kontrol listesi

kediye bakacak birini bul
Faturaları ödemek
kıyafetleri ütülemek

Jackson’ın kontrol listesi
patronu ikna et
bitkilere bakacak birini bul
yeni lastikler al

Jackson- Merhaba, Mary. Nasılsın?
Mary -Hazırlanmaya çalışıyorum. Senden ne haber? (Örn.) patronunuzu ikna ettiniz mi?
Jackson- Evet, dün onu ikna etmeyi başardım.
Mary- Bu iyi haber. Ve (1) kediye bakacak birini buldum.
Jackson- Bunu kim yapacak?
Mary- Yan komşum Jane. Mutluyum çünkü o evcil hayvanları seviyor. Bu arada (2) yeni lastikleriniz var mı?
Jackson- Henüz değil. Yarın alıyorum ama (3) bitkilere bakacak birini buldum. Yeğenim, John gelip onları sulayacak.
Mary- Yani, neredeyse hazırsın. (4) Giysileri ütüledim ama henüz (5) faturaları ödemedim. Bu gece hazır olacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir