10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 76 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa76 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 76 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 76 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Study the sample sentences below, from the text and choose the correct option to complete the statements about the rule correctly.

If you eat local and seasonal food, you will enjoy it.
If you buy energy-saving light bulbs, you will pay more for them.
If we run out of these energy sources, our children will suffer much.

The writer uses these statements to express…
a. an unlikely situation b. an unusual situation or outcome c. a likely or possible outcome or consequence.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Metinden aşağıdaki örnek cümleleri inceleyin ve kural hakkındaki ifadeleri doğru bir şekilde tamamlamak için doğru seçeneği seçin.

Yöresel ve mevsimlik yemekler yerseniz, tadını çıkarırsınız.
Enerji tasarruflu ampuller satın alırsanız, onlar için daha fazla ödersiniz.
Bu enerji kaynaklarının tükenmesi durumunda çocuklarımız çok acı çekecek.

Yazar bu ifadeleri ifade etmek için kullanır …
a. beklenmedik bir durum b. alışılmadık bir durum veya sonuç c. olası veya olası bir sonuç veya sonuç.


2. Match the following halves to make meaningful sentences.

1. There will be fewer accidents
2. If you follow the doctor’s advice,
3. We will have to cancel the picnic
4. If people know the carbon footprint values of products,
5. If we score an early goal,

a. if it rains heavily.
b. the rival team footballers will be nervous.
c. they can save energy.
d. you will get well soon.
e. if drivers and pedestrians obey the rules.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Anlamlı cümleler oluşturmak için aşağıdaki yarıları eşleştirin.

1. Daha az kaza olacak
2. Doktorun tavsiyelerine uyarsanız,
3. Pikniği iptal etmemiz gerekecek
4. İnsanlar ürünlerin karbon ayak izi değerlerini biliyorsa,
5. Erken bir gol atarsak,

a. şiddetli yağmur yağarsa.
b. rakip takım futbolcuları gergin olacak.
c. enerji tasarrufu yapabilirler.
d. yakında iyileşeceksin.
e. sürücüler ve yayalar kurallara uyarsa.


2F
Below are incomplete sentences. Work in pairs. Refer to the text in Part 2 C and write conditions or consequences for them as in the example

If you choose to get seasonal food, you will enjoy it when it is fresh.

………………… if you choose a lower temperature of 1°C.
If you leave mobile phone chargers plugged when you are not using them, ……..
You will use several liters of less water …………………

2G
Now, create your ‘if chains’ to express consequences of wasting energy sources as in the example and share your chains with your friends orally.

E.g. If you don’t turn off the tap while you are brushing your teeth, you will use more water. If you use more water, you will pay more money on water and your children will live in a dry world in the future.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2F
Aşağıda eksik cümleler var. İkili çalışın. Bölüm 2 C’deki metne bakın ve örnekteki gibi bunlara ilişkin koşulları veya sonuçları yazın.

Mevsimlik yiyecekler almayı seçerseniz, taze olduğunda tadını çıkaracaksınız.

………………… 1 ° C’den daha düşük bir sıcaklık seçerseniz.
Kullanmadığınız zamanlarda cep telefonu şarj cihazlarını takılı bırakırsanız, ……..
Birkaç litre daha az su kullanacaksınız …………………

2G
Şimdi, enerji kaynaklarının boşa harcanmasının sonuçlarını örnekteki gibi ifade etmek için ‘if zincirlerinizi’ oluşturun ve zincirlerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşın.

Örneğin. Dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmazsanız, daha fazla su kullanırsınız. Daha fazla su kullanırsanız, suya daha fazla para ödersiniz ve çocuklarınız gelecekte kuru bir dünyada yaşarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir