11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat ve Toplum İlişkisi Cevapları

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB Yayınları

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat ve Toplum İlişkisi Cevaplar  MEB Yayınları Edebiyat kitabı sayfa 25, 26, 27 cevapları. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 11. Sınıf Edebiyat ders kitabı Edebiyat ve Toplum İlişkisi metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 11. sınıf Edebiyat ders kitabı Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat ve Toplum İlişkisi Cevapları

SAYFA 14 CEVAPLAR– 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat ve Toplum İlişkisi Cevapları

Hazırlık

1. Aşağıda edebiyat ve toplum ilişkisini ifade eden sözler verilmiştir. Bu sözlerden ne anladığınızı ifade ediniz.

Edebiyat insanın hayatında her alanda etkilidir. Bir toplum hakkında bilgilere edebiyatına bakarak ulaşabiliriz. Edebiyat toplumu geliştirir, geçmişine ışık tutar.

Edebiyat toplum ile sıkı ilişki içindedir. Edebiyat toplum meseleleri ile ilgilenmelidir.

2. Aşağıdaki metinden hareketle sanat ve edebiyatın toplum üzerindeki etkisini tartışınız.

Sanat ve edebiyat dönem dönem baskı aracı olarak kullanmış olmasına rağmen hep aydınlık ve topluma faydalı düşünceleri savunmuştur. Sanat edebiyat toplumların ve medeniyetin gelişmesine yardımcı olmuştur. Milletlerin ileri seviyelere gelmesinde sanat ve edebiyatın yeri çok büyüktür.

SAYFA 17 CEVAPLAR– 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat ve Toplum İlişkisi Cevapları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Ayna ve Toplum adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

Ayna ve Toplum adlı metnin konusu,  amacı ve hedef kitlesi metnin türünü, boyutunu, anlatım biçimini ve dil özelliklerini belirlemede hepsi ilişki içindedir.

2. Metinde ortaya konulan yorum ve görüşleri; geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.

Metinde ortaya konulan bilgiler, tespitler, yorum ve görüşler kendi içinde tutarlı ve geçerlidir. Yazarın ortaya koyduğu  kişisel yorum ve görüşleri öznellik içerdiği için doğruluğu kişiden kişiye göre değişebilir.

3. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Ayna benzetmesi ile Edebiyat toplum ilişkisinin örneklendirilmesi çok güzel olmuştur. Değerli ve değersiz edebi metinlerin farkını nedenleri ile açıklaması konunun kavranmasını sağlamaktadır.

Toplumun edebiyatla ilişkisinin iki şekilde olacağının belirtilip açıklanması güzel olmuştur.

Eşeltiri olarak ise çok uzun olarak yazılması, ara başlıkların kullanılmaması söylenebilir.

4. Metinde anlatılanları tutarlılık açısından değerlendiriniz.

Metinde anlatılanlar tutarlıdır. Edebiyat ve toplum ilişkisi tutarlı bir şekilde açıklanmıştır.

5. Metinde içeriğin doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini açıklayınız.

Doğal, insanın kendisini ifade etme isteği, toplumsal ve bireysel sorunlar kurgusal biçimde yeniden yorumlanması olarak ortaya çıkar.

6. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşünce: Edebiyat toplumun izlerini taşır, toplumu ve insanı etkileyip değiştirir.
 
Yardımcı düşünceler: Toplumun dönemin şair ve  yazarları üzerinde etkisi vardır. Sanatçı bilinçli bir tercihle toplumu eserine yansıtır.
SAYFA 18 CEVAPLAR
ETKİNLİK
a. Aşağıdaki tabloda verilen düşünceyi geliştirme yollarının özelliklerini ilgili yerlere yazınız

Tanımlama: Bir varlığın, kavramın temel özellikleriyle açıklanmasıdır. Kısaca “Nedir?” sorusuna cevap veren cümledir.

Karşılaştırma: İki ayrı varlık ya da kavram arasındaki ortak, benzer ya da zıt yönlerin ortaya konmasıdır. Karşılaştırmada kavramlar arasında ortak bir yönün olması gerekir.

Tanık Gösterme: Anlatılmak istenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden, sözlerinden yararlanarak açıklanması yoludur.

Benzetme: Bir durumu, bir kavramı açıklarken aralarında benzerlik ilgisi kurulabilen iki varlık, iki olay ya da iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiyle yapılır.

b. Bu düşünceyi geliştirme yollarına Ayna ve Toplum adlı metinden alınan yukarıdaki parçadan uygun örnekler bulunuz.

  • Tanımlama:  Örnek:“Roman, yol boyunca dolaştırılan bir aynadır.”
  • Karşılaştırma: Örnek: İnsan ve toplum som gerçektir. Edebiyat ise sanattır, başka deyişle yapmadır, kurmacadır.
  • Tanık Gösterme: Örnek: ” Mesela Şeyh Galip, “Nereye baksam görürüm sureti yâr” diyor.
  • Benzetme: Örnek-1:  “Roman yol boyunca dolaştırılan bir aynadır.”

c. Buduğunuz düşünceyi geliştirme  yollarının parçadaki işlevini belirleyiniz.

Parçada anlatılanların daha etkili, anlaşılır, inandırıcı olmasına katkı sağlayan bir işlevi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.