11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB Yayınları

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar  MEB Yayınları Edebiyat kitabı sayfa 19, 25, 26 , 27 cevapları. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 11. Sınıf Edebiyat ders kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 11. sınıf Edebiyat ders kitabı Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar

SAYFA 19 CEVAPLAR– 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar

Hazırlık

1. Yukarıdaki metinden hareketle edebî akımlarla ilgili zihninizde neler oluştu? İfade ediniz.

Edebi eserler edebi akımların etkisi ile yazılır. Edebi eser akımlardan ayrı olmaz. Diğer güzel sanatlarında akımları vardırç Edebi akımlar bulundukları dönemin etkileri ile oluşur.

2. Aşağıdaki sözler size edebî eser kavramının kapsamıyla ilgili neler düşündürmektedir?

Edebi eserler kurmacadır. Edebi eserler insanda güzel duyguları harekete geçirir. Her şey edebi eserin konusu olabilir.

Edebi eserler  doğal gerçeklikten yola çıkılarak oluşturulur.

SAYFA 25 CEVAPLAR– 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları’nda verilenler dışında bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

cereyan: su, hava gibi akışkanların, elektrik gibi bir gücün belli bir yöne doğru yer değiştirmesi, akışı.

ilke: her türlü tartışmanın dışında, üstünde sayılan, anadüşünce ve inanış, baş kural.

esin perileri: ilham

2. “Edebî Akım” Terimi adlı metne göre bir edebî akımın temel karakteristiğini neler oluşturmaktadır? Açıklayınız.

Ortak anlayışla hareket eden insanlar vardır.

3. Edebî akım teriminden ne anladığınızı metinden hareketle açıklayınız.

Edebî eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur.

4. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşünce: Edebi akımların çeşitleri ve özelliklerinin neler olduğu

Yardımcı düşünce: Edebi akımların kendine özgü özelikleri vardır.

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Okuyucunun anlayabileceği bir dil kullanmıştır.

6. “Edebî Akım” Terimi adlı metni Ayna ve Toplum adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden aşağıdaki tabloda

karşılaştırınız.

  • Tür: Öğretici Metin
  • Biçim: Metin
  • Üslup: Teknik terimler kullanma, örnekler sunma, tanımlama
  • İçerik: Edebi akım çeşitleri

Etkinlik

a. “Edebî Akım” Terimi adlı metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

Gözlemci bakış

b. Yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını tartışınız.

Edebi akımların çeşitleri ve farkları noktasından oluşturmuştur.

SAYFA 26 CEVAPLAR– 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar

DİL BİLGİSİ

1. Yapılandırılmış griddeki (kutucuklu tablo) birleşik kelimelerin yanındaki numaraları, bu birle-
şik kelimelerin oluşumunu ve yazım kuralını bildiren aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara yazınız.
* Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, herhangi vb. belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak
bitişik yazılır. (……….3……………)
* Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. (………8…………….)
* Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik
yazılır. (……..4……………..)
* Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde
herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. (………7…………….)
* Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. (………5…………….)
* -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle
yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. (………1…………….)

SAYFA 27 CEVAPLAR– 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi Cevaplar

2. Aşağıdaki parçadan yararlanarak noktalama işaretleri ile ilgili kavram haritasını doldurunuz.

NOKTA:Cümlenin sonuna konur. Örnek: Edebiyat da okura kendi toplumuna dair kesitleri sunarken buna benzer duygular yaşatır

VİRGÜL: Arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasına konur. Örnek: yüzünüzdeki sivilceleri, saçlarınıza düşen akları, cildinizdeki kırışıklıkları, ne kadar güzel olduğunuzu

NOKTALI VİRGÜL: Virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak. Örnek: Aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafları; yüzünüzdeki
sivilceleri, saçlarınıza düşen akları, cildinizdeki kırışıklıkları,

SORU İŞARETİ: Soru sözü içeren cümle sonuna konur. Örnek: Edebiyatın yansıttıkları bir şeyleri değiştirir mi? Edebiyat yapıtının gücü nedir?

3. Aşağıdaki parçada günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz

Meşrutiyet dönemi: Meşrutiyet Dönemi , Dönemi kelimesi de büyük harfle başlamalıdır.
Fecr-i Atî:  Fecriati olarak bitişik yazılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir