Edebiyat ve Toplum İlişkisi Üzerine Kısa Bir Metin Yazınız

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Üzerine Kısa Bir Metin Yazınız. Konusunu kısaca yazdık. Türk dili ve Edebiyatı ders kitabı yazma konusu olarak verilen Edebiyat ve Toplum İlişkisi Üzerine Kısa Bir metin yazdık.

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Üzerine Kısa Bir Metin Yazınız

Edebiyat toplumun kültürel birikimlerini oluşturur. Bir sanat dalı olarak edebiyat ve toplum arasındaki ilişki iki yönlüdür. Edebiyatın oluşmasında toplumun etkisi ve toplumun oluşmasında edebiyatın etkisi.

Edebiyat bir sanat dalıdır. Her sanatı dalında olduğu gibi sanatı meydana getiren insandır. İnsan ise yaşadığı dönem, inançlar, kültür ve bir çok etkilerle edebi eserleri oluşturur.

Edebi eserler bu şekliyle toplumu yansıtır. Toplumu oluşturan dil, din, inanç, kültür, fikir akımları gibi unsurların edebi eserlerle sıkı bir ilişkisi vardır. Çünkü insan yaşadığı şeylerin etkisi ile edebi eserler yazar.

Bu yönüyle edebi eserler toplumu yansıtır. Toplumun bir bireyi olan yazarın içinde bulunduğu toplumdan ayrı bir eser meydana getirmesi düşünülemez.

Ayrıca edebi eserler toplumları eğitir, geliştirir, fikir zenginliği katar ve büyük değişimlerin temelini oluşturur. Büyük devrimler sanat ve edebiyatın etkisi ile ortaya çıkmıştır. Örneğin, Reform ve Rönesans hareketleri edebi eserlerin ışığında gelişmiştir.

Bu yönüyle toplumun değerleri ile oluşan edebiyat, toplumu geliştirir, dönüştürür.

Toplumu yansıtan edebiyat ve toplumu dönüştüren edebiyat olarak, edebiyat ve toplum arasındaki ilişkinin varlığını ve sıkı bir ilişki içinde olduklarını söyleyebiliriz.


 Edebiyat ve Toplum ilişkisi hakkında kompozisyon oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.