11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12, 13 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12, 13 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 12, 13 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12 Sunshine

SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Attention
I’m going to study bio-genetic engineering. I guess I’ll study mechatronics engineering. Some students are going to be teachers, some are going to be doctors and some are going to be fashion designers.
What are you going to do in your future career?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Biyo-genetik mühendisliği okuyacağım. Sanırım mekatronik mühendisliği okuyacağım. Bazı öğrenciler öğretmen, bazıları doktor, bazıları da moda tasarımcısı olacak.
Gelecekteki kariyerinizde ne yapacaksınız?


8. Do a research on your dream job and write about it. Then, present your findings in the class

Write:
What is it?
Who can do this job? What qualifications and skills does a person need to do that job?

What kind of opportunities does this job have? (Income, workplace, workday activities, vacation time, etc.)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Hayalinizdeki iş hakkında bir araştırma yapın ve bunun hakkında yazın. Ardından, bulgularınızı sınıfta sunun

Yazmak:
Bu ne?
Bu işi kim yapabilir? Bir kişinin bu işi yapmak için hangi niteliklere ve becerilere ihtiyacı vardır?

Bu işin ne tür fırsatları var? (Gelir, işyeri, iş günü aktiviteleri, tatil zamanı vb.)


9. Discussion Time

1. How do you think CVs affect employers?
2. In your opinion, how should a successful CV be like?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Tartışma Süresi

1. Özgeçmişlerin işverenleri nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
2. Size göre başarılı bir özgeçmiş nasıl olmalıdır?


SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Read the job ads below and CVs on page 14 and match the appropriate ads with CVs.

1. Receptionist / Administrator
Well established small company in the manufacturing industry is looking for the services of a proactive Receptionist / Administrator to work in their team in California. With a breakdown of 75% admin/sales support and 25% reception and secretarial focus, you will utilize your great project management and organizational skills. The Sales support aspect of your role will encompass the input of technical and detailed orders for the production area.

If you are a proactive, professionally presented person & want to be part of a growing organization, this could be your next long term role.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Aşağıdaki iş ilanlarını ve 14. sayfadaki özgeçmişleri okuyun ve uygun ilanları özgeçmişlerle eşleştirin.

1. Resepsiyonist / Yönetici
İmalat endüstrisinde köklü küçük bir şirket, Kaliforniya’daki ekibinde çalışmak için proaktif bir Resepsiyonist / Yöneticinin hizmetlerini arıyor. % 75 yönetici / satış desteği ve% 25 resepsiyon ve sekreterlik odağı dağılımı ile harika proje yönetimi ve organizasyon becerilerinizi kullanacaksınız. Rolünüzün Satış desteği yönü, üretim alanı için teknik ve ayrıntılı siparişlerin girdisini içerecektir.

Proaktif, profesyonelce sunulan bir kişiyseniz ve büyüyen bir organizasyonun parçası olmak istiyorsanız, bu bir sonraki uzun vadeli rolünüz olabilir.


2. Teachers Required Urgently
For Middle level at English Medium School.

QUALIFICATIONS
• M.A. Eng. / ELTL (Female only)
• Two years teaching experience

PREFERENCE
• Good communication skills
• Experience in high schools

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Öğretmenlere Acil İhtiyaç Var
English Medium School’da Orta Seviye için.

NİTELİKLER
• M.A. Müh. / ELTL (yalnızca Kadın)
• İki yıllık öğretmenlik deneyimi

TERCİH
• İyi iletişim becerileri
• Liselerde deneyim


3.
Sous Chef – Cape Bay
• Passionate about food
• Experienced
• Hard working
Does this sound like you? Then, we want to hear from you!
We are looking for an enthusiastic, creative and fully qualified chef to assist in running our large and busy
restaurant kitchen. Waves Restaurant features high quality modern Australian cuisine, with an emphasis on fabulous,
fresh seafood caught in the local area. It is an award-winning restaurant that often caters for a variety of events
including weddings and corporate functions.
The successful applicant will have previous experience:
• Managing a busy kitchen
• Setting menus and food pricing
• Ordering and monitoring supplies

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3.
Sous Chef – Cape Körfezi
• Yemek konusunda tutkulu
• Tecrübeli
• Çalışkan

Bu sana benziyor mu? O halde sizden haber almak istiyoruz!
Büyük ve yoğun restoran mutfağımızın işletilmesine yardımcı olacak hevesli, yaratıcı ve tam nitelikli bir şef arıyoruz. Waves Restaurant, yerel bölgede yakalanmış muhteşem, taze deniz ürünleri ağırlıklı olmak üzere yüksek kaliteli modern Avustralya mutfağı sunmaktadır. Genellikle düğünler ve kurumsal işlevler dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere hitap eden ödüllü bir restorandır.

Başarılı başvuru sahibi önceki deneyime sahip olacaktır:
• Yoğun bir mutfağı yönetmek
• Menülerin ve yiyecek fiyatlandırmasının belirlenmesi
• Sarf malzemeleri sipariş etme ve izleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir