11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14, 15 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14, 15 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 12, 13 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14, 15 Sunshine

SAYFA 14 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

John Parrot

Responsibilities

Supervised a team of 25 in a busy kitchen
• Managed food preparation processes
• Managed all team tasks
• Allocated duties and meal orders
Jun 2003 – Dec 2009: Apprentice chef
(later promoted to chef de partie in March 2008)
Scales Seafood Restaurant Southbank, QLD

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

John Parrot (Papağan)

Sorumluluklar

Yoğun bir mutfakta 25 kişilik bir ekibi yönetti
• Yönetilen yemek hazırlama süreçleri
• Tüm ekip görevlerini yönetti
• Tahsis edilen görevler ve yemek siparişleri

Haziran 2003 – Aralık 2009: Çırak şef (daha sonra Mart 2008’de şef de partie’ye terfi etti)
Scales Deniz Ürünleri Restoranı Southbank, QLD


Responsibilities

• Worked with different chefs
• Cooked meals, entrees, snacks and desserts
• Prepared sauces
• Checked stock levels

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sorumluluklar

• Farklı şeflerle çalıştı
• Pişmiş yemekler, mezeler, atıştırmalıklar ve tatlılar
• Hazır soslar
• Kontrol edilen stok seviyeleri


Interests

Travelling the world and preparing amazing food
French cookery techniques

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İlgi Alanları

Dünyayı dolaşmak ve harika yemekler hazırlamak
Fransız aşçılık teknikleri


Jessica Bloom

Key Skills and Abilities

Teaching ability

Able to develop interactive, tailored and stimulating lesson plans and programs for students and consistently receive positive student evaluations and feedback.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Temel Beceriler ve Yetenekler

Öğretim yeteneği

Öğrenciler için etkileşimli, uyarlanmış ve teşvik edici ders planları ve programları geliştirebilir ve sürekli olarak olumlu öğrenci değerlendirmeleri ve geri bildirimleri alabilir.


Leadership

When managing a school in Vietnam, implemented staff and structural changes with minimal disruption, evaluated school and employee needs, and provided support to instructors both with teaching and establishing themselves in a foreign country.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Liderlik

Vietnam’da bir okulu yönetirken, asgari kesinti ile personel ve yapısal değişiklikler uyguladı, okul ve çalışan ihtiyaçlarını değerlendirdi ve hem öğretim hem de yabancı bir ülkede kendilerini kurarak eğitmenlere destek sağladı.


Responsibilities

• Managed a school with over 100 students, six instructors and
three Vietnamese staff
• Taught English, compiled monthly school reports, conducted
instructor evaluations and performed administrative duties
• Recruited and coached new teachers March 2007 – September 2010:
ESL Teacher, ABC College Sydney, Australia

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sorumluluklar

• 100’ün üzerinde öğrencisi, altı eğitmeni ve üç Vietnamlı personeli olan bir okulu yönetti
• İngilizce öğretti, aylık okul raporları hazırladı, eğitmen değerlendirmeleri yaptı ve idari görevleri yerine getirdi
• İşe alınan ve eğitilen yeni öğretmenler Mart 2007 – Eylül 2010:
ESL Öğretmeni, ABC College Sidney, Avustralya


Responsibilities

• Prepared English language lessons for students of varying
levels of ability, from Beginners to Advanced
• Evaluated student progress and tailored lessons accordingly

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sorumluluklar

• Yeni Başlayanlardan İleri Düzeylere kadar çeşitli beceri seviyelerine sahip öğrenciler için hazırlanmış İngilizce dil dersleri
• Öğrenci ilerlemesini ve buna göre özel dersleri değerlendirdi


SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Read the job ads and CVs quickly and answer the following questions

1. Which job requires 2 years experience?

2. Which job prefers a creative applicant?

3. Which job develops the employees’ organizational skills?

4. Which person has more experience in business?

5. Which person has more leadership skills?

6. Which job would you like to apply for? Why?

7. What is your opinion about the applicants? Do they qualify for the positions?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. İş ilanlarını ve özgeçmişleri hızlıca okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın

1. Hangi iş 2 yıllık tecrübe gerektirir?

2. Hangi iş yaratıcı bir adayı tercih eder?

3. Çalışanların organizasyon becerilerini hangi iş geliştirir?

4. Hangi kişi iş dünyasında daha fazla deneyime sahiptir?

5. Hangi kişi daha fazla liderlik becerisine sahiptir?

6. Hangi işe başvurmak istersiniz? Neden?

7. Başvuranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Pozisyonlara hak kazanıyorlar mı?


Read the job ads and CVs quickly and answer the following questions.
Work in pairs. Look at the CV below and make predictions about the future career of this person. Use the prompts.

• Which jobs can be appropriate?
• How should this employee develop her skills / CV?
• What kind of benefits can she bring to her employers?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. İş ilanlarını ve özgeçmişleri hızlıca okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.
İkili çalışın. Aşağıdaki özgeçmişe bakın ve bu kişinin gelecekteki kariyeri hakkında tahminlerde bulunun. Komut istemlerini kullanın.

• Hangi işler uygun olabilir?
• Bu çalışan becerilerini / özgeçmişini nasıl geliştirmelidir?
• İşverenlerine ne tür faydalar sağlayabilir?


Derin Durusoy

Career Summary
• An innovative thinker, initiative taker and multidimensional professional with exceptional logical and analytical skills
• Experience in designing, developing, implementing and testing computer-based hardware and software

Personal Qualities
• Excellent logical, analytical and computational skills
• Ability to work individual as well as in team

Technical Skills
Languages: JAVA, C, C++
Operating System: Windows 7, LINUX

Employers
• Working as Software Developer in the USA company, “Checkers”, since 2013

Academia
• B.Tech. in computer science engineering

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Derin Durusoy

kariyer özeti
• Olağanüstü mantıksal ve analitik becerilere sahip yenilikçi bir düşünür, inisiyatif sahibi ve çok boyutlu profesyonel
• Bilgisayar tabanlı donanım ve yazılım tasarlama, geliştirme, uygulama ve test etme deneyimi

Kişisel nitelikleri
• Mükemmel mantıksal, analitik ve hesaplama becerileri
• Ekip içinde olduğu kadar bireysel çalışabilme yeteneği

Teknik beceriler
Diller: JAVA, C, C ++
İşletim Sistemi: Windows 7, LINUX

İşverenler
• 2013 yılından beri ABD şirketi “Checkers” da Yazılım Geliştiricisi olarak çalışıyor

Academia
• B.Tech. bilgisayar bilimi mühendisliğinde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.