11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13, 14 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13, 14 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 112 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13, 14 MEB Silver Lining

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What would your dream job be; part-time or full-time?
How would you feel in a job interview; confident or shy?
At work or on holiday, how would you spend your summertime?
Working alone or with a team, which one would you try?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hayalinizdeki iş ne olurdu; yarı zamanlı mı yoksa tam zamanlı mı?
Bir iş görüşmesinde nasıl hissedersiniz; kendine güvenen mi yoksa utangaç mı?
İş yerinde veya tatilde, yaz vaktinizi nasıl geçirirsiniz?
Tek başına veya bir ekiple çalışırken hangisini denerdiniz?


SAYFA 14 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 a. Think about the activities at work below and tick the boxes.
using computers
teaching others
solving problems
working in a team
traveling
selling products
serving people

b. Work in pairs. Talk about your preferences. Use the phrases in the box to agree or disagree with your partner’s ideas.

• So do I.
• Neither do I.
• Oh. I don’t.
• Really? I like it.
• Well, I do.
• Oh, I don’t mind.

2 Read the idioms and guess their meanings.
1. She needs a job desperately. So, she’ll be tickled to death if she works here.

a. She will be very happy.
b. She will be disappointed.

2. His latest book is selling like hotcakes. I can’t find it in stock.

a. It is bought slowly and in small numbers.
b. It is bought quickly and in large numbers.

3 Discuss the pictures below in pairs. Guess who they are and what they are talking about.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 A. Aşağıdaki işyerindeki faaliyetleri düşünün ve kutuları işaretleyin.
bilgisayar kullanmak
başkalarına öğretmek
sorunları çözmek
bir takımda çalışmak
seyahat
ürünleri satmak
insanlara hizmet etmek

b. İkili çalışın. Tercihleriniz hakkında konuşun. Partnerinizin fikirlerine katılmak veya katılmamak için kutudaki cümleleri kullanın.

• Ben de.
• Hiçbirini yapmam.
• Oh. Yapmıyorum.
• Gerçekten mi? Bunu sevdim.
• Peki yaparım.
• Oh, umrumda değil.

2 Deyimleri okuyun ve anlamlarını tahmin edin.
1. Çaresizce bir işe ihtiyacı var. Yani burada çalışırsa gıdıklanacak.

a. Çok mutlu olacak.
b. Hayal kırıklığına uğrayacak.

2. Son kitabı hotcakes gibi satılıyor. Stokta bulamıyorum.

a. Yavaş ve az sayıda satın alınır.
b. Hızlı ve çok sayıda satın alınır.

3 Aşağıdaki resimleri çiftler halinde tartışın. Kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.