11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 113 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 113 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 113 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık. 9. ünite.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 113 MEB Silver Lining

SAYFA 113 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Complete the statements below with the idioms in the first paragraph of the text.

ANSWER
1. shoulder to cry on 2. close to heart 3. a bed of roses

1. Whenever I have a problem, Tina is always there. She is my shoulder to cry on.
2. Everyone must be sensitive about making true friends because it is an issue close to heart.
3. The belief that celebrities’ lives are usually thought to be a bed of roses. In fact, it is not.

life is not a bed of roses: life is not easy and without trouble.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Aşağıdaki ifadeleri metnin ilk paragrafında geçen deyimlerle tamamlayınız.

CEVAP
1. ağlayacak omuz 2. kalbe yakın 3. bir gül yatağı

1. Ne zaman bir sorunum olsa Tina her zaman oradadır. O benim ağladığım omuzum.
2. Gerçek arkadaşlar edinme konusunda herkes hassas olmalıdır çünkü bu çok yakın bir konudur.
3. Ünlülerin hayatlarının genellikle bir gül bahçesi olduğu inancı. Aslında öyle değil.

hayat bir gül bahçesi değildir: hayat kolay ve sorunsuz değildir.


4 & Read the text quickly and complete the statements.

1. a cat, a horse and a rescue kitty
2. South Africa
3. re-homing
4. father, homeless

1. Ian Somerholder and his wife adopted a cat, a horse and a rescue kitty
2. Charlize Theron grew up at a farm in South Africa
3. Ricky Gervais works for re-homing the dogs which are abandoned.
4. Howard Stern is the father, of fifty homeless cats.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Metni hızlıca okuyun ve ifadeleri tamamlayın.

1. bir kedi, bir at ve bir kurtarma kedisi
2. Güney Afrika
3. yeniden eve dönüş
4. baba, evsiz

1. Ian Somerholder ve karısı bir kedi, bir at ve bir kurtarma kedisi evlat edindi
2. Charlize Theron, Güney Afrika’da bir çiftlikte büyüdü
3. Ricky Gervais, terkedilen köpekleri yeniden barındırmak için çalışıyor.
4. Howard Stern, elli evsiz kedinin babasıdır.


5 & Read the text again and answer the questions below.

1. Why does the writer think that the life of celebrities is hard?
2. What is the purpose of Ian Somerholder’s organisation?
3. What kind of a person is Charlize Theron in her real life?
4. Who protects the animal rights on social media?
5. How does Howard Stern behave towards people and animals?

ANSWERS
1. Because they have to work very hard to be the best all the time.
2. The purpose of Ian Somerholder’s organisation is to end animal testing and to prevent animal cruelty.
3. She is a sincere animal lover with a soft heart.
4. Ricky Gervais protects the animal rights on social media.
5. He is tough on people but gentle with animals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 & ​​Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Yazar neden ünlülerin hayatının zor olduğunu düşünüyor?
2. Ian Somerholder’ın organizasyonunun amacı nedir?
3. Gerçek hayatında Charlize Theron nasıl bir insandır?
4. Sosyal medyada hayvan haklarını kim koruyor?
5. Howard Stern insanlara ve hayvanlara nasıl davranıyor?

YANITLAR
1. Çünkü her zaman en iyi olmak için çok çalışmak zorundalar.
2. Ian Somerholder’ın kuruluşunun amacı, hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri sona erdirmek ve hayvan zulmünü önlemektir.
3. Yumuşak kalpli, samimi bir hayvanseverdir.
4. Ricky Gervais, sosyal medyada hayvan haklarını koruyor.
5. İnsanlara karşı sert ama hayvanlara karşı naziktir.


6 Complete the pairs of opposites with the bold words from the text.

ANSWERS
1. unnoticeable x eye-catching
2. gentle x fierce
3. calm x edgy
4. short-lived / temporary x enduring
5. insincere x sincere
6. untrustworthy x trustworthy
7. disloyal x loyal
8. arrogant x modest

Howard Stern, who is an edgy radio programmer that shocks his listeners during his shows, is another well-known figure. He is not a modest character. However, he is quite trustworthy when it comes to animals. He even lends his social account status to help the animals. He is the father of fifty homeless cats. He is tough on people but gentle with animals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Zıtlık çiftlerini metindeki kalın kelimelerle tamamlayın.

YANITLAR
1. farkedilmeyen x göz alıcı
2. nazik x şiddetli
3. sakin x sinirli
4. kısa ömürlü / geçici x kalıcı
5. samimiyetsiz x samimi
6. güvenilmez x güvenilir
7. vefasız x sadık
8. kibirli x mütevazı

Gösterileri sırasında dinleyicilerini şoke eden sinirli bir radyo programcısı olan Howard Stern, tanınmış bir başka isimdir. O mütevazı bir karakter değil. Ancak, hayvanlar söz konusu olduğunda oldukça güvenilirdir. Hayvanlara yardım etmek için sosyal hesap statüsünü bile ödünç veriyor. Elli evsiz kedinin babasıdır. İnsanlara karşı sert ama hayvanlara karşı naziktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir