11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 123 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 123 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123 Sunshine

SAYFA 123  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

 Tartışma Süresi

1 Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yabancı bir ülkede olduğunu duydunuz mu? Neden orada olduğunu düşünüyorsun?

2. Sizce Türkiye’ye iade edilmeli mi? Neden / Neden olmasın?
Numara.

3. Tarihi eserlerin korunması kültür açısından neden önemlidir?

Tarih ve millet gelecek nesillere öğretilir.

23. Haberleri okuyun ve boşlukları kutulardaki kelimelerle doldurun.

torunları
sönmüş
kazılar
parası yetmek
fakir
savunucular


Historical Ties Between Turkey And Hungary

One of Hungary’s most 1. ………….………..areas has cherished with the latest discovery of the tomb of Suleiman the Magnificent, who is
considered the greatest Ottoman ruler, as the place is expected to be crowded by curious groups soon.
150-year-long effect of the Ottoman Empire from hamam baths and minarets to battle site memorials and remains of mosques can be found everywhere in Hungary. But, some Hungarians consider them asruins of a dark period because they think the country’s thriving Renaissance age was 2. ………….…………. during that time. As a result, up to now, only few of the Ottoman monuments have been valued by Hungarian authorities. Suleiman’s case could change that, however.
In July, experts said that the tomb of the 16th century ruler was discovered during the excavations in the town of Szigetvar. Suleiman died during an epicbattle with the mainly Croatian 3. ………….…………. of Szigetvar Castle that weakened his forces when he was 71. He was well-known for two important features: justice and honesty.
Norbert Pap, head of the team of researchers whose 4. …….………….
uncovered the tomb claims that Szigetvar has been a vanishing town so most people have already left for the other big cities, but the tomb of Suleiman can bring in new opportunities and get them from rags to riches.
There are only few hotels in sleepy Szigetvar, which has a population of 10,000. Nevertheless, Pap believes that the town will be a touristic attraction in the long term. He also adds that Suleiman is a national icon in Turkey, and as it is easier to get to Szigetvar from both Europe and Turkey, it is likely for the Turkish tourists to come to see the tomb.
The municipality has already announced the plans to build better hotels close to the castle where you can see the history. Pap’s team still searches for Suleiman’s heart which was believed to be buried in a golden urn. Next week, DNA samples of five Turkish 5. …………… of Ottoman princesses will be taken to be matched with the samples from the tomb area.
Turkish ambassador in Budapest Şakir Fakili also says that Hungary and Turkey have shared cultural heritage so they have much in common. He adds that there are many Turks who are wealthy and can 6. ………….…………. to travel to Szigetvar for their ancestors.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Türkiye ve Macaristan Arasındaki Tarihi Bağlar

Macaristan’ın en 1. ……….…….. alanlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarının en son keşfi ile aziz olmuştur.
En büyük Osmanlı hükümdarı olarak kabul edilen mekanın yakında meraklı gruplarla dolup taşması bekleniyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun hamam hamamları ve minarelerinden savaş alanı anıtlarına ve cami kalıntılarına kadar 150 yıllık etkisi Macaristan’ın her yerinde bulunabilir. Ancak bazı Macarlar, ülkenin gelişen Rönesans çağının o sırada 2 olduğunu düşündükleri için onları karanlık bir dönemin kalıntıları olarak görüyorlar. Sonuç olarak, şimdiye kadar Osmanlı anıtlarından sadece birkaçı Macar makamları tarafından değerlendi. Ancak Süleyman’ın durumu bunu değiştirebilir.
Uzmanlar, Temmuz ayında Szigetvar kasabasında yapılan kazılarda 16. yüzyıl hükümdarının mezarının bulunduğunu söyledi. Süleyman, Szigetvar Kalesi’nde ağırlıklı olarak Hırvat 3. ……………..…………. ile 71 yaşında kuvvetlerini zayıflatan bir destansı muharebe sırasında öldü. Tanınmış biriydi. iki önemli özellik için: adalet ve dürüstlük.
Norbert Pap, 4. …….………….
Szigetvar’ın yok olan bir kasaba olduğu ve çoğu insanın diğer büyük şehirler için ayrıldığı iddialarını ortaya çıkardı, ancak Süleyman’ın mezarı yeni fırsatlar getirebilir ve onları paçavralardan zenginlere getirebilir.
10.000 nüfuslu uykulu Szigetvar’da sadece birkaç otel var. Yine de Pap, kasabanın uzun vadede turistik bir cazibe merkezi olacağına inanıyor. Süleyman’ın Türkiye’de ulusal bir simge olduğunu ve Szigetvar’a hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den ulaşımın daha kolay olması nedeniyle Türk turistlerin türbeyi görmeye gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da ekliyor.
Belediye, kaleye yakın tarihi görebileceğiniz daha iyi oteller inşa etme planlarını şimdiden açıkladı. Pap’ın ekibi, Süleyman’ın altın bir vazoya gömüldüğüne inanılan kalbini aramaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta, mezar alanından alınan örneklerle eşleştirilmek üzere Osmanlı prenseslerine ait 5 Türk 5. …………….’nin DNA örnekleri alınacaktır.
Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakili de Macaristan ve Türkiye’nin ortak kültürel mirasa sahip olduğunu, dolayısıyla çok ortak noktaları olduğunu söylüyor. Varlıklı ve ataları için Zigetvar’a 6. ……………..…………. seyahat edebilecek çok sayıda Türk olduğunu da ekliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir