11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 124 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 124 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 Sunshine

SAYFA 124  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

24. Read the news again and write T for true and F for false for the following statements

Answer Key: 1. T, 2. F, 3. F, 4. F, 5. T 6. T

(..T..) 1. Sultan Suleiman died in Hungary in a fierce battle and was buried there.
(..F..) 2. There are a lot of modern Turkish architecture masterpieces in Szigetvar.
(..F..) 3. Szigetvar is one of the most well-known and wealthy cities of Hungary.
(..F..) 4. A team of Turkish archeologists found the tomb of Sultan Suleiman.
(..T..) 5. This excavation is expected to develop Szigetvar economically.
(..T..) 6. Sultan Suleiman gave importance to justice and honesty

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

24. Haberi tekrar okuyunuz ve aşağıdaki ifadeler için doğru için T, yanlış için F yazınız.

Cevap Anahtarı: 1. T, 2. F, 3. F, 4. F, 5. T 6. T

(..T..) 1. Sultan Süleyman Macaristan’da şiddetli bir savaşta öldü ve oraya gömüldü.
(..F..) 2. Zigetvar’da çok sayıda modern Türk mimarisi şaheseri var.
(..F..) 3. Szigetvar, Macaristan’ın en tanınmış ve zengin şehirlerinden biridir.
(..F..) 4. Türk arkeologlardan oluşan bir ekip, Sultan Süleyman’ın türbesini buldu.
(..T..) 5. Bu kazının Szigetvar’ı ekonomik olarak geliştirmesi beklenmektedir.
(..T..) 6. Sultan Süleyman adalete ve dürüstlüğe önem verdi


25. Read the news again and circle the correct alternative for the following questions.

Answer Key: 1. b, 2. a, 3. c, 4. a, 5. c

1. After the discovery of the tomb, what will happen in Szigetvar?
a. There won’t be any change.
b. The city will recover.
c. People will move to Germany or London.

2. Why did Hungarian authorities disregard Ottoman monuments up to now?
a. Most Hungarians blame Ottoman reign to stop their development during Renaissance.
b. They had many battles and in the end, Ottomans captured most of their country.
c. The tomb of Suleiman the Magnificent has been the first Ottoman monument in Hungary.

3. Which of the following is NOT one of the expectations of Pap that the tomb will bring?
a. Employment b. Economic benefits c. Pollution

4. According to Pap, why are the Turkish tourists expected to visit the tomb?
a. Suleiman the Magnificent is a significant figure in Turkish culture.
b. Turkish people are used to visiting Hungary and Kosovo.
c. There will be a lot of luxurious hotels constructed near the tomb.

5. Why will the Ottoman Princesses give DNA samples?
a. To see whether Hungarians are the descendants of the Ottomans
b. To find the heart of Suleiman the Magnificent
c. To prove that the tomb belongs to Suleiman the Magnificent,

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

25. Haberi tekrar okuyunuz ve aşağıdaki sorular için doğru seçeneği daire içine alınız.

Cevap Anahtarı: 1. b, 2. a, 3. c, 4. a, 5. c

1. Mezarın bulunmasından sonra Szigetvar’da neler olacak?
a. Herhangi bir değişiklik olmayacak.
b. Şehir iyileşecek.
c. İnsanlar Almanya’ya veya Londra’ya taşınacak.

2. Macar makamları neden bugüne kadar Osmanlı eserlerini görmezden geldi?
a. Macarların çoğu, Rönesans döneminde gelişmelerini durdurmak için Osmanlı saltanatını suçluyor.
b. Birçok savaş yaptılar ve sonunda Osmanlılar ülkelerinin çoğunu ele geçirdi.
c. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi, Macaristan’daki ilk Osmanlı anıtı olmuştur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Pap’ın mezarın getireceği beklentilerden biri DEĞİLDİR?
a. İstihdam b. Ekonomik faydalar c. Kirlilik

4. Pap’a göre Türk turistlerin türbeyi neden ziyaret etmesi bekleniyor?
a. Kanuni Sultan Süleyman Türk kültüründe önemli bir şahsiyettir.
b. Türk halkı Macaristan ve Kosova’yı ziyaret etmeye alışık.
c. Mezarın yanına çok sayıda lüks otel yapılacak.

5. Osmanlı Prensesleri neden DNA örneği verecek?
a. Macarların Osmanlıların torunları olup olmadığını görmek için
b. Kanuni Sultan Süleyman’ın kalbini bulmak için
c. Türbenin Kanuni Sultan Süleyman’a ait olduğunu kanıtlamak için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir