8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevapları Selanik ve Mustafa Kemal

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevapları Selanik ve Mustafa Kemal

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevapları Selanik ve Mustafa Kemal bölümü. (Top Yayınları) 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevapları Selanik ve Mustafa Kemal

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevapları Selanik ve Mustafa Kemal ( Top Yayınları) bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Yukarıda Yer Alan Görseller Ve Ders Kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı” Bölümü Dikkate Alınarak Selanik Kentinin Ekonomik Durumu Hakkında Neler Söylenebilir?

  1. O dönemde Selanik gelişmiş bir ticaret kentiydi.
  2. Liman kenti olması, İstanbul’a yakın oluşu, tren yolları sayesinde dış dünya ile ticaret yapılması Selanik’in ekonomisini zenginleştirmiş, diğer Osmanlı şehirlerinde olmayan imkanlara sahip olmasını sağlamıştır.
  3. Dış dünya ile tren yolları sayesinde dış ticaret yapan bir şehirdi.
  4. Demiryolu İstanbul, Üsküp ve manastıra bağlanıyordu.

Selanik, Batı Kültürünün Yakından Takip Edildiği Ve Günlük Yaşamda Bu Kültüre Yer Verilen Bir Osmanlı Kentiydi. Avrupa’da Yazılan Ve Yayımlanan Pek Çok Gazete, Dergi Ve Kitap Bu Kentte Kolayca Elde Edilip Okunabiliyordu. Bu Durumun Kent İnsanlarının Düşünce Yapısına Ne Gibi Etkileri Olmuştur?

  1. Bu durum kent insanlarının Batı’da gelişen ve yayılan modern, özgürlükçü fikir akımlarını kolayca öğrenip benimsemesini sağlamıştır.
  2. Kent eğitim ve kültür merkezi haline gelmiş, eğitim seviyesi yükselmiştir.
  3. Selanik buna bağlı olarak, Jöntürk hareketine ev sahipliği yapmış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi olmuştur.

Selanik, Farklı İnanç Ve Irklardan İnsanların Barış Ve Düzen İçerisinde Yaşadığı Bir Kentken Toplumsal Barışın Bozulması Ve Çatışma Ortamının Doğması, Mustafa Kemal’in Düşüncelerini Ve Mesleki Tercihini Nasıl Etkilemiş Olabilir?

  1. Atatürk’ün derin hoşgörü ve değişik fikirlere saygı göstermenin temellerinde bu toplumsal çeşitlilik etkili olmuştur.
  2. Toplumsal barış bozulunca Mustafa Kemal, bu toplulukların Osmanlı Devleti içerisinde daha fazla birlikte yaşayamayacağını kısa sürede anlamış, Osmanlı Devleti’nin bu zor durumdan kurtulması için çareler düşünmeye başlamış ve askerlik mesleğini seçmesinde bu durum etkili olmuştur. ( 1, 2, 3 , 4 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir