8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevapları Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevapları Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevapları Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevapları Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevapları Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Aşağıda Verilen Parçayı Okuyunuz. Mustafa Kemal’in Okul Hayatında İlgi Duyduğu Konular Ve Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Yazınız.

“…Derslerin dışında memleket meselelerini tartışmayı her fırsatta düşünüyorduk. Memlekete faydalı hizmetler yapmalıydık. Tarih derslerinde bize anlatılan Roma’nın çöküş sebeplerini o zamanki devlet idaremizle kıyaslar, çöküş hâlinde olduğumuz sonucuna varırdık. Kötü idareyi değiştirmek gerektiği düşüncesindeydik. Subay çıktıktan sonra gelişen olaylar karşısında düşüncelerimiz daha güçlenmişti.” (Özalp ve Özalp, 1992: 2)

Cevap: İlgi duyduğu konular; memleket meseleleri, tarih okumak. Kişilik Özellikleri ile ilgili; öğrenci olduğu halde memleket meselelerini düşünmesi Vatan Sevgisini gösterir. Osmanlı Devletinin çökeceğini bilmesi İleri Görüşlülük özelliğini gösterir.

B. Aşağıdaki parçayı okuyunuz. Mustafa Kemal’in tarih bilgisinin, katıldığı savaşlar ve gerçekleştirdiği inkılaplar üzerindeki etkisini yazınız.

“Harp Okulunda Mustafa Kemal’in matematik ve tarih derslerine olan ilgisi devam ediyordu. Özellikle bu yıllarda Fransız İhtilali ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bu ilgisi cumhurbaşkanı olduğunda da sürmüştür. Okul ziyaretleri sırasında girdiği tarih derslerinde Türk İnkılabı ile Fransız İhtilali’ni karşılaştırmalı olarak tartışmışlardır.” (Sönmez, 1993: 30)

Cevap: Tarih bilgisi sayesinde geçmişte olmuş olaylarla, gerçekteki olayları kıyaslamış, olayları bütün sonuçları ile düşünebilmiş, doğru kararlar alabilmiştir. Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenen ve siyasi fikirler üreten bir lider olarak yetişmesinde tarihe duyduğu ilginin büyük etkisi olmuştur. Savaşlarda ve inkılaplarda bu bilgi sayesinde doğru kararlar almıştır.

C. Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda yaptıkları ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz. Okuduklarınız doğrultusunda Mustafa Kemal’in hangi özelliklerinin ön plana çıktığını yazınız.

“Mustafa Kemal Trablusgarp’a gönüllü gittiğinde önce Arap önderleriyle toplantılar yaptı. Onları mücadeleye ikna etti. Düzensiz kalabalıkları örgütledi. İtalyanlarla iş birliği yapan şeyhleri de ikna ederek ortak düşmana karşı savaş bilinci oluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda gönüllü Arap birliklerinin teşkilatlanmasını tamamladı. Bir taraftan savaşı yönetirken diğer taraftan asker ve subayların eğitimi ile ilgilendi. Verdiği emirleri en ince ayrıntısına kadar takip etti. Astlarının yemekleri, kaşıkların temizliği ve peçetelere kadar her ayrıntıyı takip etti.” (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1984) (Derlenmiştir.)

Cevap: Liderlik, Teşkilatçılık, Eğitimcilik ve Disiplinli Çalışma özellikleri ön plana çıkmıştır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir