8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevapları Esaretten Bağımsızlığa

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevapları Esaretten Bağımsızlığa

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevapları Esaretten Bağımsızlığa  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevapları Esaretten Bağımsızlığa

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevapları Esaretten Bağımsızlığa bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Sevr Barış Antlaşması Ve Lozan Barış Antlaşması’nın Aşağıda Verilen Konu Başlıkları İle İlgili Maddelerini Ayrı Ayrı Yazarak Karşılaştırınız.

KAPİTÜLASYONLAR

 • Sevr Antlaşması: Osmanlı’nın 1914’te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak.
 • Lozan Antlaşması: Yabancı ülke vatandaşlarının Osmanlı Devleti’nden kazandıkları her türlü adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
 • Karşılaştırılması: Sevr Anlaşması ile Osmanlı Devleti bağımsızlığını kaybederken, Lozan Anlaşması ile bağımsızlığını tehlikeye atan anlaşmalardan kurtulmuştur.

BOĞAZLAR VE İSTANBUL

 • Sevr Antlaşması: Boğazlar,  silahtan arındırılacak, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak, komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler’in donanmalarını yardıma çağırabilecek;
 • Lozan Antlaşması: Boğazlar, başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Boğazlar’ın her iki tarafında belirlenen alanlar, silahtan ve askerden arındırılacaktır. Askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti.
 • Karşılaştırılması: Sevr antlaşmasında boğazlarda Türklerin kontrol ve hakimiyeti ortadan kaldırılırken, Lozan antlaşmasında boğazlarda yine Türkler hakim olmuştur.

AZINLIKLAR

 • Sevr Antlaşması: Azınlıklara   geniş   haklar   verilecek.
 • Lozan Antlaşması:  Lozan Barış Antlaşması’nda azınlık, Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi.
 • Karşılaştırılması:Sevr Anlaşması ülkenin bütünlüğü için büyük bir zarar oluştururken, Lozan Anlaşması Türk Milletinin bağımzılığına katkı sağladı.

ASKERÎ HÜKÜMLER

 • Sevr Antlaşması: Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Sadece elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordunun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi’nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;
 • Lozan Antlaşması: Türkiye’ye ait topraklarda Türkler savunma ve güvenlik amacı ile asker bulundurabilecek.
 • Karşılaştırılması: Sevr antlaşmasında Türklerin askeri gücünü bütünüyle kısıtlanmış, kendini koruyamayacak hale gelmiştir. Lozan antlaşmasında Türkler askeri gücünü korumuştur. ( 1 , 2 )

İLAVE BİLGİ NOTU

 Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanıp, uygulamaya konduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir