9. Sınıf Edebiyat Edebiyat Tarihine Yardımcı Bilimler Cevapları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Sonuç Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat Tarihine Yardımcı Bilimler Cevapları Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Edebiyat Nedir? metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Sonuç yayınları 9. sınıf Edebiyat ders kitabı Edebiyat Tarihine Yardımcı Bilimler Metni  Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat Tarihine Yardımcı Bilimler Cevapları

SAYFA 19 CEVAPLAR

HAZIRLIK

1. Herhangi bir buluşun edebî eserlere (roman, hikâye, tiyatro vb.) konu olup olamayacağını tartışınız.

Olabilir çünkü, edebiyat konusu insan ve insanı ilgilendiren her şeydir. Bu yüzden bir buluş da edebiyatın konusu olabilir.

2. “Tarih olmadan edebiyat tarihinden söz edilemez.” sözünden anladığınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Bu söz,  tarih edebiyat tarihini anlamamızı sağlar. Edebî metnin, oluştuğu tarihi dönemden etkilenmiştir. O dönemin izlerini barındırır. Bu yüzden bir eseri yorumlamak için o dönemin tarihi etkileri iyi bilinmelidir. Yani edebiyat tarihi tarih bilimi ile oluşur.

3. Aşağıda Honore de Balzac’ın ( Onör dö Balzak) “Vadideki Zambak” adlı romanından bir parça verilmiştir. Sizce bu parçada hangi bilim ya da bilgi dalından yararlanılmıştır?

Her şeyden önce, bir bütün olarak ele aldığım toplum hakkındaki firimin üstünde durun. Ben bu
noktaya bir değinip geçtim ama zaten size bir şeyi kısacık anlatmak da yeter. Toplumların kaynağı Tanrısal bir nitelik mi göstermiştir yoksa bunlar insanlar tarafından mı yaratılmıştır, bilmiyorum; hangi yönde
gelişme gösterdiler deseniz onu da bilmiyorum ama bence, bu konuda muhakkak olan bir şey varsa o
da toplum denen şeyin var olduğudur. Bir kenarda kalıp yaşamak yerine, toplumların içine girmeyi kabul
ettiğiniz andan itibaren, onu yaratan kuralların da iyi olduğunu kabul etmek zorundasınız. İşte, yarın bu
toplumlarla sizin aranızda da bir anlaşma imzalanacak

CEVAP: Sosyoloji biliminden faydalanılmıştır.

SAYFA 21 CEVAPLAR

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde edebiyatın hangi bilim dalları ya da alanlarıyla ilişkisi üzerinde durulmuştur?

Tarih, sosyoloji, biyografya, bibliyografya, ruh bilim, estetik; tıp, kimya, fizik gibi fen bilimleri ile ilişkisi üzerinde durulmuştur.

2. “Edebiyatın konusu insandır.” cümlesinden hareketle edebiyat ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Edebiyat ve sosyolojinin konusu insandır. Bu bakımdan aralarında benzer konu ilişkisi vardır. Edebi metinler insanın sosyal çevresi ile ortaya çıkar. Sosyolojide toplum bilimidir.

3. Bir metinde anlatılmak istenen asıl düşünceye, verilmek istenen asıl iletiye ana fiir (ana düşünce) denir. Buna göre okuduğunuz metinde yazarın okuyucuya vermek istediği iletiyi belirleyiniz.

Ana fikir; Edebiyat;  tarih, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok bilimle ilişkilidir.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiir hangi bilim ya da bilgi dalının sonuçlarından yararlanmıştır? Böyle bir etkileşimin normal olup olmadığını tartışınız

Coğrafya biliminden faydalanmıştır.

4. Siz de edebiyat ile bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşime örnekler veriniz.

Edebi eserler bilimsel buluşlara ilham verebilir. Jules Verne’nin eserleri, Aya Seyahat adlı eseri Aya yolculuğun ilhamı olmuştur.

Bütün güzel sanatlar gibi güzeli, estetik haz uyandıracak şekilde anlatma ve kalıcı kılma çabası içinde olan edebiyat; aynı zamanda müzik, sinema, tiyatro vb. sanat dallarına da kaynaklık edebilir.

SAYFA 22 CEVAPLAR

2. ETKİNLİK

Aşağıda Orhan Kemal’in “Murtaza” romanından ve bu romanın senaryosundan birer bölüm verilmiştir. Bu bölümlerden hareketle sinema sanatının edebiyattan nasıl yararlandığını açıklayınız.

Edebiyatın aracı dildir. Sinema görsel bir araç kullanır.  Edebiyat ayrıntılı bir şekilde ortamı, duyguları, yüz ve mimik ifadelerini, sözleri anlatır. Sinema edebiyatı kendisine esas alır. Bunun üzerine sinema görsellerini inşaa eder.

Verilen metinlerde aynı adla çekilen sinema filminde romana bağlı kalınarak diyaloglar yazılmıştır.

SAYFA 23 CEVAPLAR

3. ETKİNLİK

Bu parçada tarih ve edebiyat kapsam bakımından karşılaştırılmıştır. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan bu anlatım yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatım biçimlerinde kullanılan bu yöntemi yazar hangi amaçla seçmiştir? Görüşlerinizi sözlü olarak ifade ediniz

Karşılaştırma yapılarak benzerlik ve farklılıklar daha iyi ortaya konur. Bu sayede konu daha iyi anlaşılır. Bu yüzden karşılaştırma kullanılmıştır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına “D ”, yanlış ise “Y” yazınız.

a.  (D) b. (Y) c. (D) ç. (D) d. (D) e. (Y) f. (Y) g. (D)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir