Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri nelerdir?

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri nelerdir?

 • Ahiler, Osmanlıların Anadolu’daki fetihlerinde orduya katılmıştır.
 • Yetiştirdiği devlet adamları Osmanlı Devleti’ni kurmuştur. Osman Gazi, yoldaşları ve alpları da Ahi teşkilatına mensuptur.
 • Ahilik Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasını sağlamıştır.
 • Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilerek hem İslami uyum kolaylaşmış, hem de Türk şehirciliği hız kazanmıştır.
 • Ahilik esnaf ve sanatkârları; mesleki, dinî, ahlaki eğitimden farklı olarak askerî talim ve terbiye ile eğitmiş, toplumda uzlaşmayı sağlamıştır.

Ahilik

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

İLAVE BİLGİ NOTU

 1. “Ahi” sözcüğü, Arapçada “kardeşim” Türkçede ise cömert, eli açık (akı) anlamına gelir.
 2. Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuştur.
 3. Esnaf ve zanaatkâr kuruluşlarının eleman yetiştirme, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen bir örgüttü.
 4. Ahi Teşkilatı üyelerini aynı zamanda ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
 5. Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverli ğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir esnaf yapılanmasıdır.
 6. Ahilik Teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir