Ham madde ve pazar nedir? Açıklayınız

Ham madde ve pazar nedir? Açıklayınız. Ham madde ve pazar kelimelerini anlamını ve Osmanlı Devlet’ne etkisini kısaca açıkladık.

Ham madde ve pazar nedir? Açıklayınız

Ham madde Nedir?

Genellikle doğadan elde edilen ve sanayide işlenen, bir ürün, bir mal üretmekte kullanılan temel malzemeye denir. Örneğin; pamuk, kömür birer ham maddedir. Kömür ile buharlı motorlar, trenler çalışırtılır. Pamuk elbise üretiminde kullanılır.
Pazar Nedir?
Sanayide üretilen malların satılacağı farklı yer ve ülkelere pazar denir.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde ülkelerin ihtiyaç duydukları ham madde miktarı arttı.
Ayrıca üretilen fazla malların satılması ve pazarlanması ihtiyacı ortaya çıktı.
Ülkeler pazar ve hammadde bulabilmek için sömürge arayışına girdi.
Bu durum Osmanlı Devleti’ne büyük zarar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir