İlk Türk Devletlerinden Olan Hunlar, Kök Türkler Ve Uygurların Eğitim Anlayışındaki Önemli Hususları Yazınız.

Bu yazıda “İlk Türk Devletlerinden Olan Hunlar, Kök Türkler Ve Uygurların Eğitim Anlayışındaki Önemli Hususları Yazınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İlk Türk devletleri olan Hunlar, Kök Türkler ve Uyguların eğitim anlayışındaki önemli hususlar şunlardır;

İlk Türk Devletlerinden Olan Hunlar, Kök Türkler Ve Uygurların Eğitim Anlayışındaki Önemli Hususları Yazınız.

HUNLAR:

 • Eğitimin yaparak ve yaşayarak gerçekleştirilmesine de önem verilirdi.
 • Eğitimlerde baba önemli rol oynardı.

KÖK TÜRKLER:

 • 38 harften oluşan bir alfabeyi kullanmışlardır.
 • Türk tarihine ait bilinen ilk yazılı eser Orhun anıtlarını bırakmışlardır.
 • Kök Türkler Dönemi’ndeki eğitim, töre anlayışı içinde gelişmiştir.
 • Yazının taşlara kazınmış olması, Kök Türklerde planlı bir eğitim anlayışının olduğunu gösterir.
 • Kök Türklerde sözlü töre yazı ile gelişmiş, bilgiler artmış ve yaygınlaşmıştır.
 • Kök Türkler Dönemi’nde başka dillerden çeviriler de yapılmıştır.

UYGURLAR:

 • Örgün eğitim yerleşmiştir.
 • Uygurların Manihaizm dinini kabul etmesi, onların eğitim anlayışını da etkilemiştir.
 • Uygurlar ilk dönemlerinde Orhun Alfabesi’ni kullanmışlar, daha sonra da menşei Soğd Alfabesi olan bir alfabe kullanmaya başlamışlardır.
 • Uygurlar kalem ve fırça kullanarak birçok kitap yazmışlardır.
 • Uygurların hem kendi dillerinde hem de komşu ülkelerin dillerinde eserler basması, okuyup yazmanın Uygur ülkesinde yaygın olduğunu gösteren en önemli delildir.
 • Kâtip, bürokrat, çevirmen ve öğretmenlerin olması da Uygurlarda örgün eğitimin yapıldığını göstermektedir

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tariki Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir