İnsanlar Alışverişleri Sırasında Alacakları Ürünlerle İlgili Olarak Nelere Dikkat Ederler?

Bu yazıda “İnsanlar Alışverişleri Sırasında Alacakları Ürünlerle İlgili Olarak Nelere Dikkat Ederler?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Alışveriş sırasında alacağımız ürünlerde bazı konulara dikkat etmemiz gerekir. Alışverişler sırasında alacağımız ürünle ilgili şu konulara dikkat etmeliyiz.4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı

İnsanlar Alışverişleri Sırasında Alacakları Ürünlerle İlgili Olarak Nelere Dikkat Ederler?

 1. Fiyatı
 2. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi
 3. Gıda, Ta­rım ve Hayvancılık Ba­kan­lı­ğı­nın iz­ni ile üre­til­diğini gösteren ifadenin olmasına
 4. Ürünün içindeki malzemelerine bakıp zararlı maddeler olmadığına
 5. Ambalajının yırtık olup olmadığına
 6. Üründen kötü koku vb. bozulduğunu gösteren belirti olup olmadığına
 7. TSE, CE, ISO gibi kalite gösteren damgalara
 8. Bütçesine uygunluğuna
 9. Diğer mağazalardaki fiyatına dikkat ederler.

Bilinçli bir tüketici alışveriş esnasında bu konulara dikkat etmelidir. Satılan her ürün uygun değildir.

BİLGİ NOTU

Tüketici Kimdir?

Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir.

Hepimiz tüketiciyiz. Tüketici olmak araştırmadan, keyfine göre hareket etmek değildir.

Özellikle am­ba­laj­lı gı­da madde­le­ri sa­tın alır­ken bunların üre­tim ve son kul­lan­ma ta­rih­le­rinin ya­nı sı­ra “için­de­ki­ler” bö­lü­mü­nü de in­ce­le­me­liy­mi­şiz. İçinde is­te­me­di­ği­miz ve­ya sağ­lı­ğa za­rar­lı ol­du­ğu­nu bildiğimiz mad­deler var­sa o ürü­nü al­ma­ma­lıyız. Ül­ke­miz­de am­ba­laj­lı gı­da ürün­le­ri Gıda, Ta­rım ve Hayvancılık Ba­kan­lı­ğı­nın iz­ni ile üre­ti­lir.

Bilinçli Tüketici Olmazsak Zararları Neler Olabilir?

 1. Maddi kaybımız olur
 2. Manevi zorluklar yaşarız
 3. Sağlığımıza zarar verebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir