Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda hangi kişilerin ve olayların rol oynamış olabileceği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz

Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda hangi kişilerin ve olayların rol oynamış olabileceği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz

Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda hangi kişilerin ve olayların rol oynamış olabileceği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz

  1. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendi
  2. Öğretmenleri (Şemsi Efendi, Fransızca Öğretmeni Nakiyüddin Yücekök, Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge
  3. Türk düşünür, şair ve yazarlar ( Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Namık Kemal,  Tevfik Fikret,
  4. Yabancı filozoflar (Montesquieu ve Jean Jacques Rousseau)
  5. Mustafa Kemal’in fikirlerinin şekillenmesinde Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları da etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir