Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde milliyetçilik akımının etkisini araştırınız.

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde milliyetçilik akımının etkisini araştırınız.

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde milliyetçilik akımının etkisini araştırınız.

Fransız İhtilali ile her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğu fikrini yaydı.

Bu udurm milliyetçilik fikrinin yayılmasına neden oldu. Osmanlı Devleti çokuluslu bir devletti.

Farklı azınlıklara sahip gruplar bağımsızlık fikri ile isyan etti. Sırplar, Bulgarlar, Arnavutlar ve Yunanlılar isyan etti.

Bunun sonucunda Osmanlı Devleti isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı, güç  ve toprak kaybetti.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecini hızlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir