Osmanlı devşirme sistemi hakkında neler biliyorsunuz?

Osmanlı devşirme sistemi hakkında neler biliyorsunuz?

Osmanlı devşirme sistemi hakkında neler biliyorsunuz? 10.sınıf Tarih dersi 1.Ünite sayfa 30 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Osmanlı devşirme sistemi hakkında neler biliyorsunuz?

Osmanlı devşirme sistemi hakkında neler biliyorsunuz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Devşirme sisteminni amacı, asker ve bürokrat yetiştirmek için Hristiyan ailelerin çocuklarının alınıp devlet tarafından alınarak yetiştiriliyordu.
  2. Hristiyan genç ve akıllı 12-18 yaşlarında çocuklar padişah adına toplanırdı
  3. Devşirme yapılırken aynı aileden birden fazla, köyden ise kırkta birden fazla çocuk alınmazdı
  4. Tek çocuklu aileler sistem dışında tutulurdu
  5. Müslüman ve yahudi ailelerin çocukların alınması yasaktı
  6. Devşirilen çocuklar törenle Müslümanlığı kabul ederlerdi
  7. Çocuklardan akıllı olanlar saraya diğerleri müslüman ailelerin yanına verilir, 8 sene kalırlar ve Türkçeyi öğrenir ve İslam kurallarını öğrenirlerdi.
  8. Daha sonra askeri eğitim almak için Acemi Ocağına gönderilirlerdi.
  9. “Kul” adını alırlar ve Kapıkuları ulufe adlı maaş alır , başka işle uğraşmazlardı.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bu sistem ile yetiştirilip bürokrat olan devşirmeler arasında Rum Mehmed Paşa, Veli Mahmud Paşa, Yunus Paşa , Rüstem Paşa, Sokollu Mehmed Paşa, Kuyucu Murat Paşa ve Pargalı İbrahim Paşa gibi sadrazamlığa dahi yükselebilenler oluyordu. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir