Tarımın Başlamasıyla İnsan Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Yaşanmıştır?

Tarımın Başlamasıyla İnsan Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Yaşanmıştır?

Tarımın Başlamasıyla İnsan Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Yaşanmıştır? 9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 44 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Tarımın Başlamasıyla İnsan Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Yaşanmıştır?

Tarımın Başlamasıyla İnsan Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Yaşanmıştır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Avcı ve toplayıcı toplumlar giderek üretici konuma geçti
 2. Keçi, koyun, sığır, domuz, at ve köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve günümüzdeki köy yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur
 3. İnsanın yaşam biçiminde ve üretim-tüketim alışkanlıklarında devrim niteliğinde değişiklikler yaşanmıştır
 4. Tarımsal üretim sonucunda daha kolay beslenme yollarının öğrenilmesi, nüfus artışına yol açmıştır.
 5. İnsanoğlunun, verimi yüksek tahılları seçmesi ve tahılların sulak bölgelerde ekilebileceğini anlaması, insanlık tarihinde ilk defa tarımsal üretime dayanan bir ekonominin oluşumunu sağlamıştır.
 6. Yerleşik yaşama geçildi
 7. Ticaret anlayışı gelişti
 8. Kentler kuruldu
 9. Devlet halinde örgütlendiler ve güçlendiler
 10. Toprağa bağlı üretimin devamı için toprak yönetim sistemleri kuruldu
 11. Kent oluşumu yeni mesleklerin oluşmasını sağladı
 12. Yerleşik kent hayatının dış tehlikelerden korunması için askeri güçler oluşturuldu
 13. Tarım toplumları üretimden kaynaklanan nedenlerle asiller, köylüler, tüccarlar, köleler gbi hiyerarşik yapı oluştu

Kazılarda Elde Edilen Bu Buluntular İnsanlık Tarihine Ne Gibi Katkılar Sağlamıştır?

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarımın başlamasıyla insanoğlu ekonomik, sosyal ve kültürel bir çok yönden hayatında değişimler meydana geldi.

Tarım, insanlığın yerleşik hayata geçişinde önemli bir rol üstlenirken, zamanla toplumları ve devletleri ortaya çıkardı.  Yerleşik hayata geçilmesiyle küçük yerleşim birimleri kuruldu. Basit köy yerleşimlerinde tarımdan elde edilen fazla üretim, diğer ihtiyaçların karşılanması için mübadeleyi geliştirdi, çiftçilik dışında yeni meslekler doğdu. Çiftçiler, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçılar gibi yeni sınıflardan oluşan daha büyük topluluklar, şehir toplumu ortaya çıktı. Kentlerde yaşayan insanların kent dışından gelen tehditlere karşı korunması ihtiyacı, düzenli silahlı güçlerin kurulmasına yol açtı. Tarım devrimi toplumları üretim biçiminden kaynaklanan nedenlerle kendine özgü asiller, köylüler, köle, tüccar gibi sınıflar oluşturdular. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir