11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 16 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 MEB Silver Lining

SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Reading & Writing
1 Read and match the statements with the jobs.
1. I do experiments on living organisms in labs to develop new products.
2. I will join a dental congress and learn the new developments.
3. I will upgrade my next product and sell it to a smartphone company soon.
4. I design programmes and write codes for computers.
5. I am setting up a new business to develop new transportation systems.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma yazma
1 Açıklamaları okuyup işlerle eşleştirin.
1. Yeni ürünler geliştirmek için laboratuarlarda canlı organizmalar üzerinde deneyler yapıyorum.
2. Bir diş hekimliği kongresine katılacağım ve yeni gelişmeleri öğreneceğim.
3. Bir sonraki ürünümü yükselteceğim ve yakında bir akıllı telefon şirketine satacağım.
4. Bilgisayarlar için programlar tasarlar ve kodlar yazarım.
5. Yeni ulaşım sistemleri geliştirmek için yeni bir iş kuruyorum.


2 a. Look at the common characteristics of successful entrepreneurs. Number them from the most important to the least according to you

planning
being ready for change
being self-disciplined
app developer
entrepreneur
software engineer
orthodontist
taking risk
being open-minded
focusing on success

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 a. Başarılı girişimcilerin ortak özelliklerine bakın. Bunları size göre en önemliden en aza doğru numaralandırın

planlama
değişime hazır olmak
öz disiplinli olmak
uygulama geliştiricisi
girişimci
yazılım Mühendisi
ortodontist
risk almak
açık fikirli olmak
başarıya odaklanmak


b. Now explain your reasons as in the bubble below.

I think planning is the most important characteristic of a succesful entrepreneur because you need to know what to do in your next step. The least important thing is….

A. Everybody can name Bill Gates, Steve Jobs or Mark Zuckerberg as the most successful entrepreneurs of the 21st century. They have contributed to the technological developments lately.There is one more name that is so important but not as famous as the others. Can you imagine who this person is? He is Elon Musk, one of the most innovative entrepreneurs of our time. Like the other entrepreneurs, he always works hard and follows his extraordinary dreams to be successful.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Şimdi nedenlerinizi aşağıdaki balonda olduğu gibi açıklayın.

Başarılı bir girişimcinin en önemli özelliği planlama yapmaktır çünkü bir sonraki adımınızda ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. En az önemli olan şey …

C. Herkes 21. yüzyılın en başarılı girişimcileri olarak Bill Gates, Steve Jobs veya Mark Zuckerberg adını verebilir. Son zamanlarda teknolojik gelişmelere katkıda bulundular. Çok önemli ama diğerleri kadar ünlü olmayan bir isim daha var. Bu kişinin kim olduğunu hayal edebiliyor musun? O, zamanımızın en yenilikçi girişimcilerinden biri olan Elon Musk. Diğer girişimciler gibi o da her zaman çok çalışıyor ve başarılı olmak için olağanüstü hayallerinin peşinden gidiyor.


B. After graduating from the college, he prefers starting up his own business rather than waiting for the other companies to hire him. As he believes that future jobs will be based on the Internet, sustainable energy and space colonisation, he starts with his first online companies. He makes his fortune with these two companies and continues to make technological innovations. He thinks that in order to fight against global warming, we should use clean energy sources. With his motor company, he focuses on sustainable energy and electric cars. Maybe his first attempt to send a rocket to the space is a failure, but he never gives up and succeeds after trying four times.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

. Üniversiteden mezun olduktan sonra, diğer şirketlerin onu işe almasını beklemek yerine kendi işini kurmayı tercih ediyor. Gelecekteki işlerin internete, sürdürülebilir enerjiye ve uzay kolonizasyonuna dayalı olacağına inandığı için ilk çevrimiçi şirketleriyle başlıyor. Bu iki firma ile servetini kazanıyor ve teknolojik yenilikler yapmaya devam ediyor. Küresel ısınmayla mücadele etmek için temiz enerji kaynakları kullanmamız gerektiğini düşünüyor. Motor şirketi ile sürdürülebilir enerji ve elektrikli arabalara odaklanıyor. Belki uzaya ilk roket gönderme denemesi başarısız olur, ancak dört kez denedikten sonra asla pes etmez ve başarılı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.