7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler kitabı 2018 2019 öğretim yılına ait kitabın tüm sayfaların cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,  118, 119, 129, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256

7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

SAYFA 84 CEVAPLARI

ÜNİTE 1 BİREY VE TOPLUM

ÜNİTE 2 TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

Yaşadığınız çevredeki tarihi eserler size göre hangi amaçlarla yapılmış olabilir?

Aşağıda Osmanlı Devleti’ne ait mimari eserler verilmiştir. Fotoğrafların altına örnekte olduğu gibi eserlerin adını ve kullanılış amacını yazınız.

SAYFA 85 CEVAPLARI

Osmanlı Dönemi’ndeki ve günümüzdeki aile ve mahalle yapısındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

SAYFA 86 CEVAPLARI

Çevrenizdeki belediyeler veya dernekler tarafından hayvanları korumak için yapılan çalışmalar var mı? Örnekler veriniz.

SAYFA 91 CEVAPLARI

Aşağıdaki Osmanlı Devleti’nin armasını inceleyiniz. Armada kullanılan simgelerin anlamlarını araştırarak yazınız.

Aşağıdaki Osmanlı Dönemi’nde kullanılan eşyaların görsellerini inceleyiniz. Günümüzde kullanılan eşyalarla karşılaştırınız.

SAYFA 92 CEVAPLARI

Aşağıdaki tabloda Osmanlı kültür, sanat ve estetiğine ait görselleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş yerlere yazınız.

SAYFA 93 CEVAPLARI

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 93 Zihin Haritası cevapları

SAYFA 94, 95 CEVAPLARI

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 94, 95 cevapları Değerlendirme Soruları

SAYFA 98 CEVAPLARI

İnsanlar yerleşecekleri bölgeleri seçerken neye göre hareket ederler?

SAYFA 99 CEVAPLARI

Çatalhöyük halkının hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştığını aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

Çatalhöyük halkının yerleşim yeri tercihindeki doğal faktörleri aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

Aşağıda görselleri verilen Sicilya ve Kapadokya ile ilgili bilgileri okuyunuz. Buraların yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebeplerini aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

SAYFA 100 CEVAPLARI

Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız.

SAYFA 101 CEVAPLARI

Aşağıdaki tabloda yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörler verilmiştir. Bu faktörlere olumlu ve olumsuz örnekler bularak uygun yerlere yazınız.

SAYFA 102 CEVAPLARI

Aşağıda farklı yerleşim yerlerinin özelliklerini gösteren fotoğraflar verilmiştir. Fotoğrafları ve konuşmaları inceleyerek yerleşim yerlerinin doğal ve beşerî özelliklerini örnekteki gibi yazınız.

SAYFA 103 CEVAPLARI

Aşağıdaki tabloda illerimizin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir. Yapılan açıklamaların hangi faktörlerle ilgili olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

SAYFA 104 CEVAPLARI

Ülkemizin nüfusunun bilinmesinin sizce önemi nedir? Söyleyiniz.

SAYFA 105 CEVAPLARI

Yaşadığınız kent ile ilgili istenen bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız.

SAYFA 107 CEVAPLARI

Yukarıdaki tabloya göre boşlukları doldurunuz.

SAYFA 108 CEVAPLARI

Yukarıda verilen grafiğe göre tablodaki bilgilerin doğru olanlarını işaretleyiniz.

SAYFA 109 CEVAPLARI

Yukarıda verilen ülkelerin gelişmişliğini gösteren nüfus piramitleri ile ülkemizin 1935-1980-2017 nüfus piramitlerini karşılaştırarak ülkemizin gelişmişlik düzeyini değerlendiriniz.

SAYFA 110 CEVAPLARI

Yukarıdaki 1927-1980-2017 yılları nüfus sayımlarına göre Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına dağılım grafiğini inceleyerek aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

SAYFA 111 CEVAPLARI

Grafikten faydalanarak boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

SAYFA 112 CEVAPLARI

İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.

Göç veren illerimizin ortak özellikleri neler olabilir? Söyleyiniz.

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 114, 115, 116, 117 cevapları

SAYFA 118 CEVAPLARI

Nerede yaşamak isterdiniz? Seçiminizi etkileyen ilk sebep ne olurdu?

SAYFA 119 CEVAPLARI

Yukarıdaki hikâyeden yola çıkarak yerleşme ve seyahat özgürlüğümüzün kısıtlandığı bu gibi durumlarda yaşayabileceğimiz olumsuzluklar neler olur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

SAYFA 120 CEVAPLARI

Yukarıdaki haberlerden yola çıkarak yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı bu gibi durumlarda karşılaşabileceğimiz olumsuzluklar neler olur?

Mültecilerin ülkelerine dönememeleri sonucunda karşılaştıkları sorunlar neler olabilir?

SAYFA 121 CEVAPLARI

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 121 Zihin Haritası cevapları

SAYFA 122, 123 CEVAPLARI

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

4. ÜNİTE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

SAYFA 126 CEVAPLARI

Günümüzde bilgiyi depolama araçlarını düşünerek gelecekte ne tür araçlar kullanabileceğimiz konusunda tahminlerde bulununuz.

Yazının icadı insanların hayatında ne gibi değişiklikler meydana getirmiş olabilir?

Sümerler tarafından gerçekleştirilen yazının icadı tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Sizce bunun sebepleri neler olabilir?

SAYFA 130 CEVAPLARI

Bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda verilmiştir. Bu araçların sağladığı kolaylıkları ve kullanımında karşılaşılan sorunları aşağıdaki boşluklara yazınız.

SAYFA 131 CEVAPLARI

Bütün bilgilerin sadece dijital ortamda saklanmasını doğru buluyor musunuz?

SAYFA 132 CEVAPLARI

Siz ya da çevrenizden birisi bilgi güvenliği konusunda herhangi bir problem yaşadı mı? Bu konuda herhangi bir habere rastladınız mı? Kısaca yazınız.

Dijital ortamda sakladığımız kişisel bilgilerimizin güvenliği konusunda yaşanan sıkıntının sebepleri neler olabilir? Yazınız.

Bilgi güvenliği açısından yapmamız gerekenler nelerdir? Yazınız

SAYFA 133 CEVAPLARI

Aşağıda verilmiş olan diyagramı örneklerde olduğu gibi doldurunuz

2. BİLİMİN ÖNCÜLERİ

SAYFA 134 CEVAPLARI

Günümüz medeniyetinin oluşmasına katkısı olan Türk-İslam bilim insanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.

SAYFA 139 CEVAPLARI

Yukarıdaki bilim adamlarından en çok hangisinin hayatı sizi etkiledi? Hangisini örnek almak isterdiniz? Niçin?

SAYFA 141 CEVAPLARI

Aşağıda verilen bilim insanlarını ve çalışma alanlarını örnekteki gibi işaretleyiniz.(Bir satırda birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

Bilim insanlarından bazılarının birden çok alanda çalışma yapmasını yorumlayınız.

Günümüzde bir bilim insanının belirli bir bilim dalında uzmanlaşmasına “ihtisaslaşma” denir. İleride hangi alan veya alanlarda ihtisaslaşmak istersiniz? Nedenini açıklayınız.

3. HER YENİLİK GELECEĞİMİZE BİR KATKIDIR

SAYFA 142 CEVAPLARI

Teknolojik buluşların ortaya çıkmasında insanların ihtiyaçlarının rolleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

Günümüzde matbaa olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu? Tartışınız.

SAYFA 143 CEVAPLARI

Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?

SAYFA 144 CEVAPLARI

Gelecekte kullanılabilecek enerji kaynakları neler olabilir? Araştırarak sınıfta paylaşınız.

SAYFA 146 CEVAPLARI

Günümüzde nano malzemeler ile üretilmiş çok sayıda ürün kullanılmaktadır. Kullandığınız veya çevrenizde kullanılan nanoteknoloji ürünleri ile ilgili bir araştırma yapıp isimlerini aşağıya yazınız.

SAYFA 146 CEVAPLARI

Gelecekte teknolojik anlamda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bilim insanı olduğunuzu hayal ediniz. Yapabileceğiniz çalışmaları ve hangi amaçla yapacağınızı açıklayarak yazınız.

4. ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN BİLİME KATKISI

SAYFA 148 CEVAPLARI

Ders çalıştığınız sırada bulunduğunuz ortamın nasıl olmasını, çevrenizdekilerin size nasıl davranmasını isterdiniz?

SAYFA 149 CEVAPLARI

Yukarıdaki görsel size ne ifade ediyor? Söyleyiniz

SAYFA 150 CEVAPLARI

Skolastik düşünce ve pozitif düşüncenin bilim anlayışındaki farklılıkları söyleyiniz

SAYFA 151 CEVAPLARI

Yukarıda verilen düşünce ve ifade özgürlüklerimizi koruyan maddelerden doğan haklarımızdan yaşantımızın hangi alanlarında yararlanırız? Yazınız.

SAYFA 152 CEVAPLARI

Aşağıda verilen cümlelerden bilimsel çalışmalara destek veren ifadeleri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

Yukarıda özgür düşünce alanında meydana gelen gelişmelerden bazıları verilmiştir. Çeşitli dönemlerde olumlu gelişmeler  yaşanmasaydı bugün yaşamımızda ne gibi değişimler olurdu? Yazınız.

SAYFA 153 CEVAPLARI

7.Sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 153 Zihin Haritası cevapları Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

SAYFA 153, 154, 155 CEVAPLARI

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI

Kitabınızın arkasında cevaplar yazıyor. 🙂

5. ÜNİTE ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Sizce geçmişten günümüze toprak niçin bu kadar çok önemlidir?

Toprağın bize sağladığı faydaları örneklerde olduğu gibi yazınız.

Mete Han’ın kendine ait eşyaları vermeyi kabul etmesine rağmen vatan toprağını kesinlikle vermek istememesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.

Sizce Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. Feodalite toprak sisteminin insan haklarının hangi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyiniz.

Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Örnekte olduğu gibi sıralayınız.

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda adı geçen çiftlikleri açmasının sebeplerini tartışınız.

Günümüzde tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların amaçlarını araştırarak örnekte olduğu gibi verilen boşluklara yazınız

Günümüzde teknolojinin daha çok hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz? Tartışınız.

Aşağıdaki tabloda Sanayi İnkılabı öncesi ve sonrası sosyal ve ekonomik hayat ile ilgili bilgiler numaralandırılarak verilmiştir. Bilgilerin hangisinin sosyal hangisinin ekonomik sonuçlarla ilişkili olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Türk toplumunda sosyal dayanışma ve yardımlaşma her zaman her dönemde önemli olmuştur. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Vakıfların kuruluş amacını ve faaliyetlerini özetleyebilecek kavramları söyleyiniz.

Toplumsal bir sorun belirleyiniz. Bu sorunu çözmek amacıyla kuracağınız sivil toplum kuruluşu veya dernek ile ilgili aşağıdaki çalışmayı yapınız.

Yukarıda bilgisi verilmiş olan vakfın, sosyal ve ekonomik faydalarını söyleyiniz.Günümüzde benzer amaçla kurulmuş sivil toplum örgütü var mı? Söyleyiniz.

Çevrenizde bulunan bir sivil toplum kuruluşunun amaçlarını ve faaliyetlerini araştırarak sınıf panosunda sergileyiniz.

Aşağıda isimleri verilmiş olan sivil toplum kuruluşlarını araştırarak, sosyal yaşamdaki rollerine örnekler veriniz.

4. İŞİNİN EHLİ İNSAN YETİŞTİRMEK

“Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz.” Osmanlı Enderun Mekteplerinin kapısında yazan bu söz ile sizce ne anlatılmak istenmiştir? Söyleyiniz.

Okuduğunuz hikâyeye göre kalfanın başarısız olma sebebi nedir? Söyleyiniz.

Aşağıda Meşrutiyet Dönemi’nde açılan farklı eğitim kurumlarını görmektesiniz. Okulların karşısına hangi alanla ilgili olduğunu verilen örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

Aşağıda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan bazı alanlar verilmiştir. Bu alanların hangi sektöre ve meslek gruplarına yönelik olduğunu araştırarak tabloya yazınız.

5. GELECEĞİN SENİN ELLERİNDE

Büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyorsunuz. Niçin? Açıklayınız.

CEVAP:Kişisel tercihinizi yazınız.

Teknoloji alanı ile ilgili geleceğin mesleği sizce ne olabilir? Yazınız

Ulaşım alanı ile ilgili geleceğin mesleği sizce ne olabilir? Yazınız.

Geleceğin mesleklerinde başarılı olabilmek için gerekli olan becerilerden hangilerine sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? Kutucukları işaretleyiniz.

Meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru karara ulaşabilmek için önceliklekendinizi tanımalısınız. Aşağıda yer alan bilgiler kendi özelliklerinizi tanımanız için sizlere yol gösterici olacaktır. Sorulardan yola çıkarak nasıl
bir meslek istediğinizi yazınız.

Hafta sonları vaktinizin ne kadarını televizyon, Genel Ağ, telefon ve bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu ürünler icat edilmeseydi hayatınız çok farklı olur muydu?

Bir mucit olduğunuzu hayal edin. Tarımı ya da hayvancılığı kolaylaştırıcı bir icat yapmak isteseydiniz bu ne olurdu?

Sizin 3D yazıcınız olsaydı neler tasarlardınız? Arkadaşlarınızla paylaşınız

Sayfa 191 Zihin Haritası Cevaplar

Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki derebeylik yerine tımar sistemine geçerek hangi alanlarda gücünü arttırmayı amaçlamıştır?

6. ÜNİTE ETKİN VATANDAŞLIK

Tarih boyunca devletlerin farklı yönetim şekillerine sahip olmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Demokrasi yönetiminin monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim biçimlerinden ne gibi farkları olduğunu düşünüyorsunuz? Yazınız.

Demokrasinin önemli unsurlarından olan eşitlik ve adalet aynı şey midir? Tartışınız.

Seçimlerde görev alan bir kişiyle seçimlerde oy verme işlemlerinin nasıl gerçekleştiği hakkında röportaj yapınız. Yaptığınız röportajı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.

Sultan II. Mahmud “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.” demiştir.
Sultan II. Mahmud’un bu sözü demokrasinin hangi temel ilkesine uygundur.

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeleri öğrendiklerinizi değerlendirerek aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.

Aşağıda açıklaması verilen kavramları örnekteki gibi uygun kutucuğa yazınız.

Aşağıda örnekleri verilen demokrasi uygulamalarının hangi demokrasi çeşidine uygun olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

Sizce Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanı nedir

Atatürk, temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini ve bu üyelerin Millî Mücadele’ye ait kararları almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şekilde hareket etmesinin sebebi ne olabilir?

Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebepleri ne olabilir?

Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilendirilebilir?

Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuş olabilir?

Aşağıda verilen bilgileri uygun oldukları döneme göre işaretleyiniz.

Cumhuriyetin bize sağladığı yararlar nelerdir?

Aşağıdaki farklı uygulamaları demokrasi anlayışına göre değerlendirerek örnekteki gibi işaretleyiniz.

Laik devlet anlayışı açısından Cumhurbaşkanımızın mesajlarını değerlendiriniz.

Toplumsal hayatımıza laikliğin uygulanmasına ilişkin örnekler veriniz.

Adalet Bakanlığının logosunu inceleyiniz. Bu logoda kitap ve terazi sembollerinin kullanılma sebebi ne olabilir?

Aşağıdaki kutucuklarda verilen bilgilerin devletimizin ve demokrasimizin hangi nitelikleri ile ilgili olduğunu üstlerindeki boş kutulara yazınız.

Demokrasinin hayatımızı nasıl etkilediğini sınıfta tartışınız.

Okulunuzda yapılan öğrenci meclisi seçimlerinde aktif rol almak sizlere neler kazandırmaktadır?

Aile ortamında nasıl demokratik bir ortam sağlanabilir?

Aşağıdaki tabloda uygun seçeneklere (X) işareti koyunuz.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir?

Harfleri karışık şekilde verilen kelimeleri aşağıda numarası verilen tanımlarına göre doğru bir şekilde boşluklara yazınız.

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

Yukarıdaki Genel Ağ haberinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliğine vurgu yapılmıştır?

CEVAP: Sosyal Devlet olma özelliğine vurgu yapılmıştır.

7.ÜNİTE CEVAPLAR

Albert Einstein (Albert Aynştayn)’ın “Ön yargıları yok etmek atomu parçalamaktan daha zordur.” sözü sizce ne ifade etmektedir?

Çevrenizde veya medyada karşılaştığınız kalıp yargılara örnekler veriniz.

Kalıp yargıya maruz kalmış, farklı kültür ve milletten insanlar bu durumdan nasıl etkilenir? Yazınız.

Anagram Bulmaca Cevapları sayfa 231

Sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

7. Ünite Zihin Haritası Cevaplar sayfa 237

7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevaplar sayfa 238

SAYFAMIZ GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR.

🙂 🙂 🙂 🙂

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı Tüm Sayfaların Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir