Alışveriş ve Ticaret İle İlgili Atasözleri

Alışveriş ve Ticaret İle İlgili Atasözleri. Atasözü, uzun tecrübeler, ve gözlemlere dayanan genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak veren kalıplaşmış kısa, özlü sözlerdir. Ticaret ve alışveriş hakkına (eödev tarzı) kısa atasözü örnekleri yazdık. alışveriş ve ticaretin önemi, nasıl yapılması, nelere dikkat edilmesi, tüccar ve alıcının özellikleri, kaliteli mal ve kötü esnaf, nereden alışveriş yapılacağı, iyi ve kötü ticare, alışverin özellikleri gibi konuları anlatan atasözlerini yazdık.

Alışveriş ve Ticaret İle İlgili Atasözleri

 • Alışın oğlu veriştir.
 • Alan yok satan(satıcı) neylesin, satan yok alan(alıcı) neylesin.
 •  Almazsın, satmazsın pazarda işin ne?
 • Çarşıda mum pahalı, körün neyine?
 • Satılık ziftin olsun, çanakta balın olsun
 • İyi malın müşterisi çok olur
 • Malı sattıran müşteridir.
 • Mal alıcısına satılır.
 • Mal müşteriye göre satılır.
 •  Malını övme, pazarını öv.
 • Kimseye tarak satılmaz, köseye tarak mı satarsın?
 • Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.
 • Bakkal bir müşteri için dükkân açmaz
 • Bir müşteri bir çiftlikten yeğdir.
 • Malını övme, müşteriyi öv.
 • Müşteri her zaman haklıdır.
 • Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma.
 • Aldığı bir iğne, demirini yoklar.
 • Dükkân kapısı hak kapısı(dır).
 • İşine hor bakan, boğazına torba takar.
 • Hile ile iş gören, mihnet ile can verir.
 • Hesabı pak olanın, yüzü ak olur.
 • Yanlış hesap Bağdattan döner.
 • Alan aldanmaz, satan aldanır.
 • Bir insanı tanımak için onla ya alışveriş etmeli ya yola gitmeli (Adamın iyisi alışverişte belli olur.) .
 • Alıcıdan yana söylemek sünnettir.
 • Kıtlıkta satıcıya, bollukta alıcıya Allah insaf versin.
 •  Eksik satanın dükkânına/yanına gidilmez.
 •  Kaypakla pazarlık olmaz.
 •  Hilekârdan yumurta alan, içinde sarısını bulamaz.
 •  Yanlış pazar(örtük pazar/şüpheli pazar) dostluğu (mideyi) bozar
 • Al malın iyisini, çekme kaygısını.
 •  Ev alırsan Tuğla’dan(Bez alırsan Musul’dan), kız alırsan Muğla’dan(- kız alırsan asilden).
 •  Pekmezi küpten al, kadını kökten al.
 • Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmesin.
 •  Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder
 • İşime yaramayanı bir pula almam.
 •  Her dükkân kirasıyla.
 •  Yürük ata paha olmaz.
 •  Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak.
 • Ekmeği ekmekçiye ver (İşini ustaya ver) bir ekmek de üste ver.
 • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti
 •  Pahalı alan aldanmaz.
 •  Ucuzdan pahalısı, pahalıdan ucuzu yoktur.
 •  Ucuz alan pahalı alır
 • Ucuz satan tez satar.
 •  Ucuza dayanılmaz.
 •  Cıncık boncuk tez satılır, inci mercan geç satılır.
 • Bedava sirke, baldan tatlıdır.
 •  Beleş (bahşiş) atın yaşına (dişine) bakılmaz.
 • Hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur.
 •  Üç kuruşluk eşeğin beş kuruşluk sıpası olur.
 •  Ucuz etin yahnisi tatsız(yavan/ suyunda belli) olur.
 •  Ucuz fener yatsıya kadar yanar.
 • Berber berbere benzer ama başın Allah’a emanet.
 •  Beyaz itin pamuk pazarına (ağ ipin pamuğa) zararı vardır.
 •  Şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçedir.
 •  Terzinin dikişi kötü, ayıbı örten ütü.
 • On ceviz alsan ikisi çürük çıkar.
 •  Üzüm çöpü ile et kemiği ile satılır
 • Pazar körsüz kalmaz.
 •  Kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın.
 •  Alanın gözü olsa, satan acından ölür.
 • Bitli(Kurtlu) baklanın da kör alıcısı olur.
 •  Bitli mercimeği körden başka kimse almaz.
 •  Kör satıcının(aksak eşeğin) kör alıcısı (kör nalbantı) olur.
 •  Müflisin selamını batakçı alır.
 •  Acemi nalbant (at nallamayı) ahmak katırında(/eşeğinde) öğrenir
 • Tüccar müşteriyi gözünden anlar.
 •  Çerçi başındakini satar.
 •  Altının kıymetini sarraf bilir.
 •  Tereciye (tarhuncuya) tere (tarhun) satılmaz.
 • Güler yüzlü sirke satıcısı, ekşi yüzlü bal satıcısından daha çok kazanır.
 •  Müşteri kepenk altındadır.
 •  Cehenneme giden gelir, müşterinin gideni gelmez.
 • Bostan gök iken pazarlık yapılmaz.
 •  Pazarda herkes ambardaki unu kadar konuşur.
 •  Önce keseye danış, pazarlığa sonra giriş.
 • Önce hesap sonra kasap.
 •  Parayı veren düdüğü çalar.
 • Al gününde al, ver gününde ver.
 •  Ucuzlukta alır, pahalılıkta satar.
 •  Aba zamanında aba(yaba vakti aba), yaba zamanı yaba (aba vakti yaba) alan kardadır.
 •  Kışın yaba al, yazın soba al. Buğday başak verince, orak pahaya çıkar.
 •  Düşün deli gönül düşün, eşek mi alınır kışın? Onun da parası peşin.
 •  Her zaman eşek ölmez, köfte on paraya olmaz.
 •  Yağmur yağıyorsa ineği sat öküz al, yağmur yağmazsa öküzü sat deve al.
 •  Ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma.
 • Peşin para, zevkini ara.
 •  Peşin olsun da meşin olsun.
 •  Para peşin, kırmızı meşin.
 •  Verirsen (verme malını) veresiye, batarsın (akar gider) kara suya
 •  Veresiye verenin kesesi boş kalır.
 • Borçtan korkma alacaktan kork.
 •  Veresiye şarap içen iki kere sarhoş olur.
 •  Veresiye dediler alasım geldi, istemeye geldir ölesim geldi.
 •  Borç alan dert alır.
 •  Alacakla verecek (borç) ödenmez.
 •  Arpacıya borç eden ahırını tez satar.
 •  Veresiye göbek atılmaz.
 • Kendinden büyükle alışveriş etme.
 •  Alışverişte dostluk olmaz.
 •  Dostluk başka, alışveriş başka .
 •  Akraba(Dost) ile ye iç, alışveriş etme.
 •  Dostluk dağca hesap kılca.
 •  Dostluk kantarla(/batmanla), alışveriş miskalle.
 •  Utanma pazar(lık), dostluğu(dostu) bozar
 • Adamın iyisi alışverişte belli olur.
 • Kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın
 • Dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalle
 • Dost (akraba) ile ye, iç, alışveriş etme
 • Veresiye (borca) şarap içen, iki kez (kere) sarhoş olur
 • Dostluk başka, alışveriş başka
 • Zararın Neresinden Dönülse Kardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir