“İnsan Başıboş Bırakılacağını Mı Sanır?” Ayet-i Kerimeyi Deizmin Tanrı Anlayışı İle İslam’ın Allah (C.c.) Anlayışı Açısından Değerlendiriniz.

Bu yazıda ““İnsan Başıboş Bırakılacağını Mı Sanır?” Ayet-i Kerimeyi Deizmin Tanrı Anlayışı İle İslam’ın Allah (C.c.) Anlayışı Açısından Değerlendiriniz.” sorusunu cevapladık.

“İnsan Başıboş Bırakılacağını Mı Sanır?” Ayet-i Kerimeyi Deizmin Tanrı Anlayışı İle İslam’ın Allah (C.c.) Anlayışı Açısından Değerlendiriniz.

Deistler, Tanrı’nın varlığını kabul ederler. Fakat O’nun âleme, insana müdahil oluşunu kabul etmezler, vahyi ve nübüvveti reddederler.

İslam inancına göre ise Allah (c.c.), evreni yaratmış ve seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermek için vahiy
göndermiştir.

Deizm, insanı amaçsız bir varlık, eşya gibi düşünürken, İslam varlığın en kutsalı olan insanın Allah’ı bilmek için gönderildiğini, bazı sorumlulukları olduğunu belirtir.

Deizm’in insanın yaratılıp, başıboş bırakılacağı çok yanlış bir düşüncedir.

İLAVE BİLGİ NOTU

“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâme suresi, 36. ayet)

Deizm Nedir?

Deizm veya yaradancılık, mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akılyoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir tek Tanrı inancıdır. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir