10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB. MEB yayınları 10. sınıf Tarih kitabında yer alan tüm soruların cevaplarını aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224  cevapları.

10. Sınıf Tarih Kitabı TÜM SAYFALARIN Cevapları MEB

1. ÜNİTE YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

SAYFA 12 CEVAPLAR

SAYFA 13 CEVAPLAR

SAYFA 15 CEVAPLAR

SAYFA 16 CEVAPLAR

SAYFA 18 CEVAPLAR

SAYFA 21 CEVAPLAR

SAYFA 22 CEVAPLAR

🙂 🙂 SAYFAMIZ GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR 🙂 🙂

 

SAYFA 77 CEVAPLARI

Bizans sınırında küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebepleri neler olabilir?

SAYFA 78 CEVAPLARI

Taşıdığı niteliklere bakıldığında alpların sahip olduğu kişilik özellikleri nelerdir?

SAYFA 79 CEVAPLARI

Orhan Bey Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatı hangi birliklerden oluşmaktadır?

SAYFA 80 CEVAPLARI

Kutadgu Bilig’e göre bir devletin yıkılmasını engellemek için hangi unsurlara dikkat edilmelidir?

Osmanlı Devleti’nin, tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?

SAYFA 81 CEVAPLARI

Tahrir işleminin devlete sağladığı faydalar neler olabilir?

SAYFA 82 CEVAPLARI

Tahrir kaydını incelediğinizde o dönemle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

Osmanlı Devleti’nde keyfî olarak toprağı ekip biçmeyen köylünün elinden arazinin alınmasının nedenleri nelerdir?

SAYFA 85 CEVAPLARI

Osmanlı Devleti, kapıkulları ile Tımarlı Sipahiler arasında denge kurarak neleri amaçlamıştır?

Tımarlı Sipahiler ile yeniçerilerin özellikleri nelerdir? Karşılaştırınız

SAYFA 86 CEVAPLARI

Macar tarihçi bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?

SAYFA 87 CEVAPLARI

Osmanlı Devleti’nde Pencik sistemi ne zaman uygulanmaya başlanmış ve hangi olaydan sonra uygulanmasında zorluklar
yaşanmıştır?

SAYFA 88 CEVAPLARI

Devşirilen çocuğun hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

SAYFA 91 CEVAPLARI

Osmanlı ordusunun, Avrupa ordularına üstünlük kurmasında Türk askerlerinin hangi özellikleri etkili olmuştur?

SAYFA 92, 93, 94, 95 CEVAPLARI

10. sınıf Tarih ders kitabı sayfa 92, 93, 94, 95 cevapları MEB

4. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

SAYFA 98 CEVAPLARI

Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan âlimler ve sûfîler hangileridir?

Osmanlı Devleti’nde önemli sanat dalları hangileridir?

Osmanlı medreselerinde hangi ilimler tahsil edilmiştir?

SAYFA 99 CEVAPLARI

Anadolu’nun İslamlaşmasında Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahî Evran gibi sûfî ve âlimlerin etkileri
nelerdir?

Mevlânâ Celâleddîn gibi âlimler neden aşk ve cezbe yolunu seçmiş olabilir?

SAYFA 102 CEVAPLARI

Kutadgu Bilig’e göre bilgi insana neler kazandırır ve insanın itibarına etkileri nelerdir?

SAYFA 103 CEVAPLARI

Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının görevleri nelerdir?

SAYFA 104 CEVAPLARI

Bir öğrencinin Sahn-ı Seman Medreselerinde müderris olabilmesi için pek çok aşamadan geçirilmesinin amaçları neler olabilir?

SAYFA 105  CEVAPLARI

Şeyhülislam ve müftülerin devlet idaresindeki rolü nedir?

SAYFA 108  CEVAPLARI

XIV ve XVI. yüzyıllar arasında Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarını ve çalışmalarını araştırarak sınıfta paylaşınız.

Bilim insanlarının önemli özellikleri neler olabilir?

SAYFA 109  CEVAPLARI

Kültür, nesilden nesile hangi yollarla aktarılabilir?

Osmanlı Devleti’nde kitabî kültür, neden başkent ve belirli şehirlerde gelişmiştir?

SAYFA 110  CEVAPLARI

II. Murad Dönemi’nde, Kayı damgasının kullanılmaya başlanmasının gerekçeleri nelerdir?

SAYFA 113  CEVAPLARI

Osmanlıların, fethettikleri bölgelerde yaptıkları imar faaliyetlerinin amaçları neler olabilir?

Günümüz şehirleri ile Osmanlı şehirleri arasındaki benzer yönler nelerdir?

SAYFA 114  CEVAPLARI

Türk şehir modelinin genel özellikleri nelerdir?

SAYFA 117, 118, 119  CEVAPLARI

SAYFA 117, 118, 119 4. ÜNİTE SONU SORULARININ CEVAPLARI

5. ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

SAYFA 122  CEVAPLARI

II. Mehmet, İstanbul’u fethetmek için ne gibi hazırlıklar yapmıştır?

I. Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesine çıkmasının nedenleri nelerdir?

XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti hangi devletlerle mücadele etmiştir?

Kızılelma Ülküsü’nün Türk siyasi tarihine etkileri nelerdir?

SAYFA 123  CEVAPLARI

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi’nden önceki Batı siyasetinin genel özellikleri nelerdir?

SAYFA  124  CEVAPLARI

“Dünya tek bir devlet olsaydı, başşehri İstanbul olurdu.” Napoleon’un bu düşüncesinin sebepleri neler olabilir?

Pedro, İstanbul’u diğer önemli Avrupa şehirleriyle kıyaslamanın büyük yanlışlık olacağını hangi gerekçelerle söylemiş olabilir?

SAYFA 125   CEVAPLARI

İstanbul’un tarihte birçok kez kuşatılmasına rağmen bu kuşatmaların başarısız olması, şehrin hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

SAYFA 129  CEVAPLARI

İstanbul’un fethine “Feth-i Mübin” denmesinin nedenini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

SAYFA  130  CEVAPLARI

Fatih’in, merkezî otoriteyi güçlendirmek istemesinde İstanbul’un Fethi’nin etkileri neler olabilir?

SAYFA  131 CEVAPLARI

Otranto Fethi’nin amaçları neler olabilir?

SAYFA 132  CEVAPLARI

Cem Sultan’ın vefatı Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkilerinde ne gibi değişikliklere yol açmıştır?

SAYFA 133  CEVAPLARI

Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin Doğu’ya yönelik siyaset izlemesinin amaçları nelerdir?

SAYFA 135  CEVAPLARI

Yavuz’un, Safevi Devleti üzerine kararlı bir şekilde gitmesinin sebepleri nelerdir?

SAYFA  138 CEVAPLARI

Padişahların halife unvanını almaları, Osmanlı siyasi hayatında ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

SAYFA 139  CEVAPLARI

Osmanlı Devleti’nin Habsburg İmparatorluğu’na karşı Fransa’ya destek vermesinin amaçları neler olabilir?

SAYFA  141 CEVAPLARI

Daha önceki padişahlar da kanun yaptığı hâlde I. Süleyman’a niçin Kanuni denmiştir?

SAYFA 142  CEVAPLARI

Martin Luther’in başlattığı Protestanlık hareketinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi üzerindeki etkileri nelerdir?

SAYFA 143  CEVAPLARI

Fransuva’nın Kanuni’den yardım istemesinin gerekçeleri nelerdir?

SAYFA  145  CEVAPLARI

Avusturya arşidükünün protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılması ne anlama gelmektedir?

SAYFA  150 CEVAPLARI

XVI. yüzyılda Avrupa’da Türklere karşı ilginin artmasının sebepleri neler olabilir?

Venedik ve Cenevizlilerin, papanın çağrılarını dikkate almamasının nedenleri neler olabilir?

SAYFA 152  CEVAPLARI

Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda izlediği dış siyasetin uzun vadede etkileri neler olabilir?

SAYFA  153 CEVAPLARI

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki millî devletleri desteklemesinin amaçları neler olabilir?

SAYFA 154  CEVAPLARI

Kanuni’nin donanma için büyük bir harcama yapmasının gerekçeleri nelerdir?

SAYFA  155 CEVAPLARI

İspanya’daki Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

SAYFA 156  CEVAPLARI

Aynı dönemde Osmanlı Devleti, sınırları içerisindeki gayrimüslimlere nasıl davranıyordu?

SAYFA 157  CEVAPLARI

XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti dünya gücü hâline gelirken stratejik rakiplerine karşı uyguladığı politikalar nelerdir?

SAYFA  159 CEVAPLARI

Coğrafi Keşifler’de ekonominin ön plana çıkmasının nedenleri neler olabilir?

Ekonominin  askeri, siyasi bir çok alanı etkilemesi, doğu ülkelerinin zenginliğinin Avrupa ülkeleri tarafından sahiplenilmek istemesi coğrafi keşiflerde etkili olmuştur.

SAYFA  160 CEVAPLARI

Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırarak sonuçları sınıf panosunda sergileyiniz.

5. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları Sayfa 163, 164, 165

6. Ünite CEVAPLAR

Osmanlı Devlet yönetimde yer alan Divân-ı Hümâyun’a benzer kurullara diğer devletlerden örnekler veriniz.

Siyasetname tarzında yazılmış önemli eserler hangileridir?

Evliya Çelebi’nin, Topkapı Sarayı’nı bir şehir olarak ifade etmesinin sebepleri neler olabilir?

Enderun’daki Hırka-i Saadet Dairesi’nde hangi kutsal emanetler bulunmaktadır?

Günümüzde haremle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların nedenleri neler olabilir?

Türklerde belirli bir veraset sisteminin olmamasının Türk tarihine etkileri nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin diğer Türk devletlerine göre daha uzun ömürlü olmasının sebepleri neler olabilir?

Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesini güçlendirmesinde müsadere sisteminin etkileri nelerdir?

“Sultan elinde terazi tutan kimseye benzer.” ifadesi hangi anlama gelmektedir?

SAYFA 181, 182, 183 CEVAPLAR 6. ÜNİTE SONU CEVAPLAR

Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı topluluklar hangileridir?

Günümüzde şehir halkının bir araya geldiği, kaynaştığı etkinlikler nelerdir?

Günümüzde mesleki eğitim hangi kurumlarca verilmektedir?

Osmanlı Devleti’nde sağlık ve eğitim gibi hizmetler hangi yollarla karşılanmıştır?

Osmanlı toplumunda kılık kıyafet kültürünün gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

 

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

🙂 🙂 Sayfamız güncellenmeye devam edecektir. 🙂 🙂 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir